• Kommende arrangement
  • Samtale om sørsamisk-trøndersk språkkontakt
    lørdag, 26. august, 13.00

I samarbeid med kunstner Sissel M. Bergh ønsker Kunsthall Trondheim velkommen til samtale om sørsamisk-trøndersk språkkontakt.

Sissel M. Bergh er en av de deltagende kunstnerene i gruppeutstillingen noe beveger seg sakte i en annen retning. Her stiller hun ut Lan(d)guage theory (2017), research-materiale fra sitt bokprosjekt “ajmoeji ajtoedi” (utvisket, utvasket). Bokprosjektet handler om sørsamiske spor og tilstedeværelse langs kysten av Møre og Trøndelag, og undersøker hvordan det sørsamiske språket, som brukes i Trondheimsområdet, har hatt innvirkning på navngiving av steder, dyr, planter og naturlige landskap.

Samtalen baseres på boken Trøndersk språkhistorie (2008), der teorien om framrykkingshypotesen står til grunn (det vil si at sørsamisk er sett på som et nytt språk i regionen innenfor de siste 400-500 årene). I sin undersøkelse spør kunstneren om det er mulig å skrive trøndersk (språk)historie uten å forske på koblingene mellom sørsamisk og trøndersk.

I 2017 er det hundre år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim – Tråante. Samtalen inngår i Tråante 2017s program.

Endelig informasjon om deltagere kommer tidlig i august.


Sissel M. Bergh (f. 1974) er en billedkunstner, filmskaper og skribent som bor og arbeider i Trondheim. Et av Berghs tidligere kunstprosjekter, Dalvedh, handlet om historieskriving og usynliggjøring av sørsamisk historie, og ble blant annet utstilt ved Lev Art, Levanger (2012) og Trondheim Kunstmuseum (2014). I 2015 fikk Bergh et femårs arbeidsstipend av Norsk Kulturråd.