Tidligere arrangement

Strømmer av følelser, kropper av malm
Utstillingsåpning
Torsdag, 13. september

Velkommen til utstillingsåpning av høstens store utstilling, Strømmer av følelser, kropper av malm, på Kunsthall Trondheim. Introduksjon ved Lisa Rosendahl

Utstillingen drøfter begrepet ’utvinning’ – fra grunnlaget for velstanden i Trondheim i det 17. århundre gjennom kobberutvinning, frem til dagens mange måter å utvinne informasjon, kunnskap og følelser gjennom sosiale medier og annen digital kommunikasjon. Utstillingen, som er kuratert av Lisa Rosendahl, presenterer arbeider av Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland og Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter.

Utstillingsperiode: 13. september – 21. desember, 2018

Takk til OCA – Office of Contemporary Art Norway, Seventeen Gallery London, Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet og konservator Tone Rygg, Orkla Industrimuseum, Norsk geologiske undersøkelse,
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Vitenskapsmuseet og professor Lars Fredrik Stenvik, Hanna Musiol (førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur), Kurt Aasly (førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap og petroleum), Ida Bull (professor emerita, Institutt for historiske studier), Lars F. Stenvik (professor, Institutt for arkeologi og kulturhistorie) og Anette Abelsen, Oda Pareliussen Austnes og Stine Bekkos (studenter ved NTNU).