Tidligere arrangement

Seminar

Det kunstneriske mot i en umiddelbar tid

torsdag, 3. november

Pris: 100,- (dekker inngangsbilletten til kunsthallen)
Påmelding innen onsdag 02.11.16 til post@nkim.no

Førstkommende torsdag avholdes seminaret ‘Det kunstneriske mot i en umiddelbar tid’ på kunsthallen, i forbindelse med Hannah Ryggen Triennalen 2016.

Gjennom de siste års utstillinger, seminarer og kronikker ser vi en økende interesse for politisk kunst. Kunstnere viser et politisk og sosialt engasjement som utgangspunkt for sin produksjon, og institusjonene knytter programmering av politisk ladede utstillinger til sitt samfunnsoppdrag. Det er i dette landskapet Hannah Ryggens verk har fått fornyet interesse, og det er nettopp det politiske engasjementet som løftes frem som Ryggens bidrag til kunstfeltet.

Program
09.30  Kaffe og frokost
10.00  Det kunstneriske mot i en umiddelbar tid /
Introduksjon: Åshild Adsen, museumsdirektør NKIM
10.30   this is a political (painting) /
Helena Holmberg, direktør Kunsthall Trondheim
11.00   Hannah Ryggen og den politiske veven /
Marit Paasche, forfatter, kurator og kritiker
12.00   Pause
13.00   Synsmaskinen, an inquiry into 7 fields of contemporary political crisis /
Åse Løvgren, co-research leader, KHiB, Bergen Academy of Art and Design
14.00   Art as Activism /
Michelle Teran, Associate Professor, KiT, Trondheim Academy of Fine Art
15.00   Diskusjon /
Paneldeltagere: Marit Paasche, Michelle Teran og Åse Løvgren i samtale med Eline Bjerkan, ArtScene Trondheim


Seminaret foregår på norsk og engelsk, og er åpent for alle.

Hannah Ryggen Triennalen 2016 er et samarbeid mellom Ørland og Bjugn Kunstforening og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Seminaret presenteres i samarbeid med Kunsthall Trondheim.