arrangement

Kunst og ansvarlig havteknologi
tirsdag, 6. mars

Velkommen til foredrag med Siri Granum Carson, i samarbeid med Kunnskapsbyen Trondheim! Fri entré.

Industriell utnyttelse av naturressurser blir ofte presentert som en degradering av naturen. Men paradoksalt nok blir vi gjennom industriell innovasjon også bedre kjent med naturen og dens skapninger – både i form av økt vitenskapelig kunnskap og i form av muligheter for ny etisk og estetisk erkjennelse. I dette foredraget tar Siri Granum Carson utgangspunkt i akvakultur som en viktig og voksende, men også kontroversiell, industri i Norge. Akvakultur innebærer store inngrep i naturen, men handler også om endringer av menneskers kunnskap, verdier og estetikk.

Siri Granum Carson er førsteamanuensis for Program for anvendt etikk på Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU.