Tidligere arrangement

Landkjenning – Aksel Tjora og Oddvar I.N. Daren i samtale
tirsdag, 20. mars

I forbindelse med utstillingen Lokalt Land, har vi invitert Aksel Tjora (sosiolog og professor) til en presentasjon og samtale sammen med kunstneren Oddvar I.N. Daren. Arrangementet er organisert i samarbeid med Kunnskapsbyen, og det er fri inngang.

Gjennom henholdsvis kunsten og sosiologien har Aksel Tjora og Oddvar I.N. Daren begge forsket inngående på hvordan vi erfarer våre omgivelser. Tjora er kjent for sin forskning om bykultur og bruken av internett i det daglige, mens Daren i sin omfangsrike kunstneriske praksis ofte har sett på naturen som kilde til kunnskap. Daren bruker ofte kamera og video til at dokumentere pågående prosesser i landskap, og hans verker har koblinger til land art, performance og film.

Aksel Tjora er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, og stifter av Sosiologisk poliklinikk.

Oddvar I.N. Daren bor og arbeider i Trondheim, er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og Jan van Eyck Academie, Maastricht i Nederland. Han har utstilt ved bl. annet Museet for Samtidskunst, Galleri F15, Henie Onstad Kunstsenter og Trondheim kunstmuseum.