Tidligere arrangement

Løft Kunstbyen!
tirsdag, 29. august

Et rikt kulturliv er et viktig element i et demokratisk, tolerant og sammensatt samfunn. Samtidig har kultur stor betydning for næringslivet og tiltrekningen av nye tilflyttere, turister og en levende midtby. I de siste årene har Trondheim investert mye i kultur. Derfor ønsker vi å diskutere hvordan kultur og næringsliv kan skape verdi for hverandre, og hvordan medier, sivilsamfunn, næringsliv og kulturmiljøet i felleskap kan løfte Kunstbyen Trondheim til glede for alle.

Diskusjonskvelden er arrangert i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Det er gratis inngang.

Deltagere
Johan Börjesson – Museumsdirektør, Trondheim kunstmuseum
Anne Kristine Børresen – Dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU
Terje Eidsvåg – Kommentator, Adresseavisen
Inge Five – Daglig leder, DeBank og styreleder, TKF
Helena Holmberg – Direktør, Kunsthall Trondheim
Edith Lundebrekke – Billedkunstner og styreleder, TSSK
Berit Rian – Adm. dir., Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Thomas Ryjord – Festivalsjef, Trondheim Calling

Ordstyrer
Trond Åm – Daglig leder, Litteraturhuset i Trondheim