Tidligere arrangement

Morten Lind og Michelle Teran
Menneske og maskin – hvem styrer hvem?

torsdag, 16. februar

Har vi underlagt oss maskiner eller skaper de nye måter for oss å organisere oss på? Robotikkforsker ved SINTEF Morten Lind og nylig ansatt professor på Kunstakademiet i Trondheim Michelle Teran skal gi oss kritisk innsikt i dagens forhold mellom teknologi, arbeid og menneskekroppen.

Tradisjonelt sett har maskiner blitt utviklet med formålet om å gjengi arbeidsoppgaver som er utført av menneskekroppen, men nå utvikles det også systemer som er i stand til å utføre oppgaver som tidligere kun har blitt løst av det menneskelige sinn. På grunn av dette er det nødvendig at vi evaluerer dagens teknologiske utvikling, samtidig som at vi revurderer vår relasjon med disse verktøyene.

Morten Lind vil dele sin kunnskap om utvikling innenfor cyberfysiske systemer: systemer med komplekse oppgaver som anvender internett-, bruker og algoritmisk data, mens Michelle Teran vil fortelle oss om sine mange erfaringer med teknologi, som et verktøy for sosial organisering.

Dette arrangementet tilbyr en interdisiplinær kontekst til verkene til Kajsa Dahlberg og Alexandra Pirici i den nåværende utstillingen på Kunsthall Trondheim: i filmen Reach, Grasp, Move, Position, Apply Force (2015) undersøker Dahlberg Methods-Time Measurement (MTM), som søker å finne standard-tiden som en arbeider burde utføre en arbeidsoppgave i. Metoden, som ble utviklet i 1940-årene, blir forløpende videreutviklet og har en høy stjerne i dagens tidskontrollerte arbeid i Amazons varehus og hos Apple-produsenter i Kina. Arbeidets endrede vilkår i vårt postindustrielle samfunn utgjør grunnlaget for Alexandra Piricis Monument to Work. Verket bygger på intervjuer og forskning på bevegelser utført av industriarbeidere gjennom et yrkesliv. Disse bevegelsene, koreografert sammen med kunstneren, vil bli utført av en gruppe personer som sammen utgjør et levende monument, inne i utstillingslokalet.

Inkludert i inngangsbillett til kunsthallen (100,-/50,-), og vil foregå på engelsk.

Michelle Teran gjør krav på en hybrid praksis som knytter politisk og sosialt engasjement til aksjoner innenfor en samtidskunstkontekst. På kritisk vis engasjerer hun medier, tilkoblinger og sanseopplevelser i bybildet, der hun anvender språkene ved overvåkning, kartografi og sosiale nettverk. Hun inkorporer strategier hentet fra oversettelse og samtidsarkivering inn i sosiale medier. Hennes multidisiplinære verk inkluderer film, tekst, performance, installasjon, online verk, deltagende hendelser og intervensjoner i det offentlige rom. Teran fullførte stipendiatprogrammet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) innenfor Norwegian Artistic Research Programme, 2016. Teran er for tiden førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

Morten Lind vokste opp i Danmark. Inspirert av sin fars yrke som produksjonsingeniør, ble Lind interessert i teknologi. Lind har en spesialisering i robotikk og produksjonsteknologi fra Syddansk Universitet, Danmark. Lind har arbeidet for SINTEF siden 2004, med en pause der han var stipendiat i produksjonsteknologi og holdt en postdoktor stilling ved NTNU. Kontroll og automatisering av produksjonssystemer har vært en konsistent og sentral del av hans arbeid de siste tolv årene.