Tidligere arrangement

Jørgen Lund om Iver Jåks
Mitt i det som er ditt –
 Møter med Iver Jåks
torsdag, 31. august

Vi inviterer til kunstnerpresentasjon om Iver Jåks av Jørgen Lund, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU, torsdag 31. august kl. 18.30.

«Fins det en kunst som er samisk, eller en kunst som er norsk? Når slike spørsmål låter litt avleggs, skyldes det ikke bare ny skeptisk til nasjonalistiske ideer eller økt mobilitet blant kunstnere. En tenkning i kategoriale ‘sekker’ hører nok også snarere hjemme i en analytisk, boklig og verbal tankeverden enn i opplevelsen av en konkret utstilling. Men likevel er jo ikke kunstrommet – for eksempel utstillingen noe beveger seg sakte i en annen retning – et separat univers. Tvert i mot later signaler om kulturelle og identitetsmessige forskjeller, fenomener som så mange ganger har drevet forskning, begrepsfesting og klassifisering i retning både av stereotyper, innsnevring og ekskludering, til å komme på nært hold, som individuelle krefter og følelser åpne for eksperimentering.

Kanskje er kunst rommet der det som ‘har satt seg’ i språk og tanke kan møtes på nytt, mer personlig og mer kroppslig, på en gang tryggere og mer risikabelt. For meg som kunsthistoriker ble arbeidet som kurator for vandreutstillingen Iver Jåks – retrospektiv (1998-99) en helt egen erfaring. Utvelgelse av verker, studier av og skriving om hans produksjon i tillegg til selve monteringen på utstillingsstedene – dette foregikk parallelt med lange samtaler med kunstneren. Den problematiske historien om det norske og det samiske hadde for meg bare vært ord, men ved Iver Jåks og hans kunst tårnet det seg opp som eksistensielle realiteter.

Å referere til noe samisk er i Norge fremdeles å skape en kompleks og ladet situasjon. Hva betyr et nytt blikk på noen av Jåks’ verker ti år etter hans bortgang, i et nytt kunstnerisk selskap og under langsomme bevissthetsmessige endringer som også vises på et politisk nivå? Kan for eksempel møtet mellom en norsk, ikke-samisk kunsthistoriker og det som kunne fristes til å kalle den samiske kunstneren med stor S, fortelle ikke bare om kunsten som ‘møte mellom kulturer’, men så å si som et rom utenfor enhver kultur?»
– Jørgen Lund

Presentasjonen er inkludert i inngangsbillett til kunsthallen. 28. august – 3. september er siste visningsuke for utstillingen noe beveger seg sakte i en annen retning med Sissel M. Bergh, Carola Grahn, Ragna Misvær Grønstad, Niilas Helander, Iver Jåks og Silje Figenschou Thoresen.

Jørgen Lund (f. 1965) er førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Lund har tidligere arbeidet som kritiker og kurator, blant annet ved Riksutstillinger og Museet for samtidskunst.

Iver Jåks (1932– 2007, Karasjok) regnes som foregangsmann og forbilde innen samisk kunst. På en personlig og nyskapende måte arbeidet Jåks i spennet mellom internasjonal samtidskunst og samisk håndverks- og kunsttradisjon. Jåks hadde mer enn 30 separatutstillinger over hele Norden, og er innkjøpt av de fleste viktige museene i Norge bl. a. Nasjonalgalleriet, Nordnorsk Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Norsk Kulturråd.