Tidligere arrangement

Mike Leisz og Hannah Mjølsnes
Foredrag om den nye utsmykningen i Adressaparken
torsdag, 24. august

Velkommen til foredrag om den nye utsmykningen i Adressaparken. Foredraget er arrangert i samarbeid med NTNU Artec.

I forbindelse med sitt kunstnerresidens ved NTNU Artec, arbeider kunstnerne Mike Leisz og Hannah Mjølsnes med Currents, et interaktivt og stedsspesifikt videoarbeid som utforsker forholdet mellom naturlige og syntetiske omgivelser.

Mike Leisz og Hannah Mjølsnes bruker Adressaparken som en levende database for bevegelsene til de som går gjennom området, og overfører disse bevegelsene på opptak av en isbre. De ser på isen som et medie som både sakter ned tid og bevegelse, men som også formes av omgivelsene. Currents utdyper et overlapp mellom disse verdenene. Isbreen kan fremstå for oss som at den står helt stille, men i virkeligheten er den alltid i en tilstand av sakte transformasjon, utenfor menneskelig opplevelse av bevegelse. Den kan virke solid, men kan heller beskrives som et amorft materiale. I Currents er breens bevegelser der den brytes av, smelter, fryser, flyter og filer ned steinoverflaten under den, kontinuerlig voksende eller minkende, overført på film og lydopptak fra isbreen selv ved bruk av en kode. Koden aktiveres i respons til bevegelser fra tilskueren/deltakeren og oppfører seg som en bro mellom disse omgivelsene og tidsskalaene.


Hannah Mjølsnes (f. 1987 Naarden, Nederland) er utdannet ved California Institute of the Arts, Kunstakademiet i Oslo og The Royal Academy of Art, Haag. Hun bor og arbeider i Trondheim. Mjølsnes arbeider med fotografi, video og lyd i installasjoner der naturlige, digitale og menneskelige prosesser er i dialog. Hennes prosjekter belyser fenomen eller arter som har en sammenvevd historie med menneskelige myter. Mjølsnes bruker tid på å bli kjent med subjektet og arbeidet trer frem i gjennom en rekke studier. Gjennom arbeidet skaper hun situasjoner hvor en kan tenke med og gjennom materialet.

Mike Leisz (f. 1986 Los Angeles, California) har en Bachelorgrad i Billedkunst fra California Institute of the Arts. Han bor og arbeider i Los Angeles. Leisz arbeider med nye medier og programmering for å lage dynamiske rom for lek og oppdagelse. Han er opptatt av de overaskende uttrykkene som kan komme frem gjennom å hacke og bryte med konvensjoner for hvordan vanlige teknologier anvendes.