Tidligere arrangement

Open Call: Undersøkelser av det tilfeldige
Frist 20. februar

I forbindelse med Oddvar I.N. Darens soloutstilling Lokalt Land (10.02 – 06.04), inviterer Kunsthall Trondheim til Open Call: Undersøkelser av det tilfeldige.

Poetiske, stillferdige og analytiske intervensjoner i natur og landskap – ofte preget av en god dose humor og ydmykhet, utgjør en stor del av Oddvar I.N. Darens kunstnerskap. Ofte står kostnadslave prosesser sentralt som metode og ideal. Som en ung student dannet Oddvar I.N. Daren gruppen ’nye Alle Fem’ sammen med Terje Munthe, Lars Paalgard og Audun Sørsdal. De var opptatte av teknologiske nyvinninger i tiden som f.eks video, og hadde koblinger til land art, performativitet og installasjonskunst. ‘Low tech’ er talende for Oddvar I.N. Darens kunstneriske praksis. Mange av hans verker handler ofte om å synliggjøre det som allerede ligger i landskapet, og historiene som kom til syne gjennom fysiske spor.

I forbindelse med Oddvar I.N. Darens utstilling, ønsker vi å stille spørsmål om hvordan lignende tilnærminger og praksiser kan se ut i dag.

Kunsthall Trondheim oppfordrer innsendte søknader til å inneholde prosjekter som skal realiseres i byrom eller i naturen. Prosjektene skal ha et preg av tilfeldighet og spontanitet, og det skal være mulig å realisere det innenfor en kort tidsramme.

Hvem kan søke? Konkurransen er basert på åpen innsendelse, men verket skal kunne bli realisert i Trøndelag. Både enkeltkunstnere og grupper kan søke. Det gjennomføres maks 3 prosjekt.

De utvalgte forslagene vil bli presentert på Kunsthall Trondheims nettside og gjennom arrangement på kunsthallen, og gruppebesøk for publikum til de utvalgte verkene.

Hva skal søknaden inneholde?
• Kort prosjektbeskrivelse
• CV

Økonomiske vilkår:
Kunsthall Trondheim betaler 5000 NOK i vederlag/utstillingshonorar og 5000 NOK i produksjonskostnader.

Søknadsfrist:
Tirsdag 20. februar, 2018, kl 12.00.

Hvor sender jeg søknaden?
Send til office@kunsthalltrondheim.no
Merk eposten ’Undersøkelser av det tilfeldige