Tidligere arrangement

Cecilie Ullerup Schmidt

WORKS AT WORK: Ånder

torsdag, 26. januar

En seanse med Cecilie Ullerup Schmidt og andre arbeidere

Kunstnerens ånd er ansett å befinne seg i en tilstand av konstant kreativ transformasjon, og er derfor en ideell generator for vekst. Ånden er en knokkel, sa Hegel. Hva med å insistere på det å fremkalle selve de konkrete, materielle bekymringene til kunstnerarbeiderne i dag, for å forstå de betingelsene som er felles for alle produktive ånder i senkapitalismen? På invitasjon fra Kunsthall Trondheim, er åndene til kunstnere, tenkere, studenter og andre arbeidere, som bidro til performancefestivalen WORKS AT WORK i København 2014-16, påkalt til å røpe sine hjertesaker og bekymringer. Performancefestivalens kunstneriske leder, Cecilie Ullerup Schmidt, vil i en seanse tale gjennom deres navn og stemmer for å kaste lys og mørke på betingelsene som ligger til grunn for kunstnerisk arbeid i solo, duo og gruppearbeider: håpene, opprøret og strategiene samt prekæriseringen, utnyttelsen og utmattelsen. Ryggraden hos disse ånder vil inkludere den mobile soloarbeiders ensomhet, duo-arbeidernes strevsomme antagonisme og lengselen etter gruppearbeidernes strukturelt fremtidsforsikrende samarbeid.

Cecilie Ullerup Schmidt arbeider som forsker, kurator og peformancekunstner. Fra 2011 til 2015 var hun fast underviser på Bachelor ”Dance, Context, Choreography” ved Universität der Künste i Berlin. For tiden skriver hun Ph.D ved Institutt for Kunst- og Kulturvitenskap ved Københavns Universitetet. Hennes doktorgradsprosjekt fokuserer på hvilke forståelser av arbeid som trenes under kunstnerisk utdannelse. Schmidt har kuratert den internasjonale performacefestivalen WORKS AT WORK i København 2014-2016, sammen med dramaturgen Ida-Elisabeth Larsen.