Tidligere arrangement

Presentasjoner: Undersøkelser av det tilfeldige
Erik Tonning Jensen, Tine Charlotte Skaanes, Kjetil Skøien
lørdag, 17. mars

Velkommen til presentasjoner av de utvalgte prosjektene til Kunsthall Trondheims Open Call Undersøkelser av det tilfeldige.

De utvalgte prosjektene er:
(I alfabetisk rekkefølge)
Bærebjelke av Erik Tonning Jensen
Opphengt i byen av Kjetil Skøien
Stener jeg liker å være på av Tine Charlotte Skaanes

Utlysningen ble gjort i forbindelse med Kunsthall Trondheims aktuelle utstilling Lokalt Land med Oddvar I.N. Daren (10.02 – 06.04). Poetiske, stillferdige og analytiske intervensjoner i natur og landskap – ofte preget av en god dose humor og ydmykhet, utgjør en stor del av Oddvar I.N. Darens kunstnerskap. Ofte sto kostnadslave prosesser sentralt som metode og ideal. Som en ung student dannet Daren gruppen ’nye Alle Fem’ sammen med Terje Munthe, Lars Paalgard og Audun Sørsdal. De var opptatte av teknologiske nyvinninger i tiden som f.eks video, og hadde koblinger til land art, performativitet og installasjonskunst. ‘Low tech’ er talende for Darens kunstneriske praksis. Mange av hans verker handler ofte om å synliggjøre det som allerede ligger i landskapet, og historiene som kommer til syne gjennom fysiske spor. I forbindelse med Darens utstilling, ønsker vi å stille spørsmål om hvordan lignende tilnærminger og praksiser kan se ut i dag.

PROGRAM
12.15 – Tur med Kjetil Skøien – Møtested: utenfor kunsthallen
13.00 – Kaffe og kunstnerpresentasjoner på Kunsthall Trondheim
14.45 – Tur med Tine Charlotte Skaanes

Erik Tonning Jensens prosjekt kan oppleves rundt i Trondheim sentrum i forkant av presentasjonene, 15. og 16. mars.

Erik Tonning Jensen – Bærebjelke 
I prosjektet Bærebjelke vil Erik Tonning Jensen skape situasjoner, basert på en enkel handling, i og imellom Trondheims offentlige byrom. Gjennom en liten intervensjon som genererer kollektive utøvelser, ønsker Tonning Jensen å undersøke hvordan stedsresponsiv kunst kan spille en viktig rolle i utvikling av våre felles rom og kollektive sfære.

Tine Charlotte Skaanes – Stener jeg liker å være på 
Prosjektet Stener jeg liker å være på er en invitasjon til publikum til å undre seg og fantasere, være i verden på en annen måte for en liten stund. Hva om du gått deg en tur på en stein så liten at den passer i hånden din? Ved å vandre rundt i byen vil publikum kunne finne små kobberplater markert med streker og punkter, festet til forskjellige steiner. Disse kobberplatene er kart over disse steinene. I dette prosjektet har Skaanes forestilt seg at hun, i stedet for å stå ved siden av å se på steinen, flytter inn på steinens overflate. Hun overfører deretter spor av denne opplevelsen på kobberplatene.

Kjetil Skøien – Opphengt i byen
De siste åtte årene har kunstner Kjetil Skøien hengt opp bilder på tomme vindusfasader i det offentlige rom. Opphengt i byen preges av en anonym, stillferdig og poetisk gest. Bildene er hentet fra blant annet bøker og magasiner, kjøpt på loppemarked. Dette performative, stedspesifikke prosjektet, består av rene bilder som blir en motsats til de bildene som ellers sirkulerer i det offentlige rom.

Korte bioer:
Erik Tonning Jensen (f. 1986) – kunstner og arkitekt, basert i København, som arbeider med individuelle og kollektive ritualer i forholdet mellom kunst og arkitektur. Hans kunstneriske praksis har ofte karakter av å iscenesette og kartlegge praktiske problemer i innsamlinger, arkiveringer og fysiske forflytningers motstand. Materialene han anvender er gjerne tunge, opptrer i store mengder, og utførelsen plasserer verkene i et stedlig vakuum mellom installasjon og performance. Tonning Jensen er medstifter av Arkitekturbussen (en liten mobil praksis sentrert rund en stor bil), deltar i samarbeidsprosjekter med forskjellige kunstkollektiver, og utstiller jevnlig i Norge og Danmark.

Tine Charlotte Skaanes
(f. 1986) går siste året Bachelor på Kunstakademiet i Trondheim. Sentralt i hennes praksis er vårt ønske og trang til å dokumentere, kategorisere og klassifisere omverden. Gjennom tegning, foto, tekst og performance problematiserer Skaanes konvensjonelle persepsjons- og tankeformer, og viser til begrensningene ved disse.

Kjetil Skøien (f. 1952) bor og arbeider i Oslo, og har siden 1980-årene virket som en sentral aktør på den norske kunstscenen i bred forstand. Skøien har arbeidet omfattende med performance, men også inngående med dans, teater og scenografi. Skøien har stilt ut på museer og gallerier i Norge og utlandet, bl.a. Museeet for Samtidskunst, Stenersen Museet, Kunstnernes Hus, Lillehammer Kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum, Galleri F15, Sørlandets Kunstmuseum, ICA London, Museum Moderner Kunst Wien, Charlottenborg København, Living Art Museum Reykjavik, Maki Gallery Tokyo, Art Hall Kyoto, Liljevalchs Konsthall Stockholm. Han er innkjøpt av Nasjonalmuseet for Kunst, Preus Fotomuseum, Haugesund Billedgalleri, Norsk og Svensk Kulturråd.

Bilder

Kjetil Skøien: Opphengt i byen (2010 –). Foto: Trine Trollmannskog / Kunsthall Trondheim

Kjetil Skøien: Opphengt i byen (2010 –). Foto: Trine Trollmannskog / Kunsthall Trondheim

Kjetil Skøien: Opphengt i byen (2010 –). Foto: Kjetil Skøien

Erik Tonning Jensen: Bærebjelke (2018). Foto: Erik Tonning Jensen

Tine Charlotte Skaanes: Stener jeg liker å være på (2018). Foto: Tine Charlotte Skaanes

Tine Charlotte Skaanes: Stener jeg liker å være på (2018). Foto: Tine Charlotte Skaanes