Tidligere arrangement

Situare walk: hemmelige rom i Trondheim
lørdag, 3. mars

Kunsthall Trondheim ønsker velkommen til Situare walk: en gruppevandring sammen med kunstner Oddvar I.N. Daren i hemmelige rom i Trondheim. Gruppevandringen er i forbindelse med Oddvar I.N. Darens soloutstilling Lokalt Land.

Oppmøtested: Kunsthall Trondheim.

I 1983 gikk Oddvar I.N. Daren og kunstnerkollega Lars Paalgard rundt på forskjellige barer i Maastricht, Nederland, og inviterte publikum gjennom å dele ut invitasjoner til en ’happening’. Invitasjonen informerte om at man skulle møte opp søndagsmorgen et gitt sted, hvor det ville komme en buss merket «Extra Dienst». Bussen ville ta dem med til et hemmelig sted der de skulle bli med på en ’Situare Walk’.

Samme år skrev Oddvar I.N. Daren og Lars Paalgard 1st Manifesto Ars Situare. Her beskrev de grunnlaget for sitt felles kunstneriske virke under navnet Gruppen som «handlingen og manifestasjonen av menneskelig kreativitet med utgangspunkt i ønsket om å påpeke tvetydigheten i alt som omgir oss (…) Ars Situare er en persepsjonsfilosofi hvis mål er å (…) muliggjøre aktiv kommunikasjon mellom subjekt og objekt».

Prosjektene under tittelen Ars Situare kunne gå ut på å observere lysets bevegelser og markere skyggenes bevegelser med kritt. Det kunne også gå ut på å varsomt blottlegge en 140 meter lang linje med støv, grus, strå, glasskår og trebiter tvers over gulvet i fabrikkbygningen. Disse handlingene, som endret svært lite i den eksisterende situasjonen, ble ofte merket med en Ars Situare-sjablong eller stempel, og publikum ble invitert til å observere situasjonen sammen med kunstnerne. Ars Situare kunne også foregå på offentlig sted, eksempelvis i form av gruppevandringer.