Tidligere arrangement

Sissel M. Bergh
Samtale om sørsamisk-trøndersk språkkontakt
lørdag, 26. august

I samarbeid med kunstner Sissel M. Bergh ønsker Kunsthall Trondheim velkommen til samtale om sørsamisk-trøndersk språkkontakt.

Sissel M. Bergh er en av de deltagende kunstnerne i gruppeutstillingen noe beveger seg sakte i en annen retning. Her stiller Bergh blant annet ut Lan(d)guage theory (2017), research-materiale fra sitt bokprosjekt “ajmoeji ajtoedi” (utvisket, utvasket). Bokprosjektet handler om sørsamiske spor og tilstedeværelse langs kysten av Møre og Trøndelag, og undersøker hvordan det sørsamiske språket, som brukes i Trondheimsområdet, har hatt innvirkning på navngiving av steder, dyr, planter og naturlige landskap.

Samtalen baseres på boken Trøndersk språkhistorie (2008), der teorien om framrykkingshypotesen står til grunn (det vil si at sørsamisk er sett på som et nytt språk i regionen innenfor de siste 400-500 årene). I sin undersøkelse spør kunstneren om det er mulig å skrive trøndersk (språk)historie uten å forske på koblingene mellom sørsamisk og trøndersk.

I 2017 er det hundre år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim – Tråante. Samtalen inngår i Tråante 2017s program.

Samtalen vil foregå på norsk, og tidsrammene er kun omtrentlige.


Sissel M. Bergh (f. 1974) er en billedkunstner, filmskaper og skribent som bor og arbeider i Trondheim. Et av Berghs tidligere kunstprosjekter, Dalvedh, handlet om historieskriving og usynliggjøring av sørsamisk historie, og ble blant annet utstilt ved Lev Art, Levanger (2012) og Trondheim Kunstmuseum (2014). I 2015 fikk Bergh et femårs arbeidsstipend av Norsk Kulturråd.

Nora Marie Bransfjell er utdannet lærer og med videre studier i samisk fra Umeå i Sverige. Hun har undervist i sørsamisk på alle nivåer fra barnehage til høgskole. Bransfjell har representert sørsamisk i Samisk språkråd, Samisk språkstyre og Samisk språknemd. Hun er aktiv i samepolitisk arbeid gjennom Norske Samers Riksforbund.

Tove Bull (f. 1945, Alta) er professor i nordisk språkvitenskap, ved Institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet. Bull er medlem av styret til Samisk høgskole, og ble i 2006 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Marit Fjellheim arbeider ved Aajege – samisk språk- og kompetansesenter [Aajege – saemien gïele jïh maahtoejarnge], Røros, med opplæring i sørsamisk på videregående skole, voksenopplæring, læremiddelprosjekter og andre språk- og kulturrelaterte prosjekter.