Tidligere arrangement

Kritikersamtale – Trondheim Open & ArtScene Trondheim
Strømmer av følelser, kropper av malm
Lørdag, 27. oktober

Velkommen til kritikersamtale på Kunsthall Trondheim med ArtScene Trondheim! Kritikersamtalen arrangeres under Trondheim Open.

I følge kunstsosiologen Dag Solhjell var kritikeren den aller første publikummer og det som dannet utgangspunktet for en kunstoffentlighet. Under Trondheim Open inviterer ArtScene Trondheim til to kritikersamtaler. Der en vil være på Kunsthall Trondheim, og en vil være på RAKE visningsrom, der de respektive utstillingene vil diskuteres fra både et faglig og subjektivt ståsted.

Samtalen på Kunsthall Trondheim tar for seg utstillingen Strømmer av følelser, kropper av malm, og vil ledes av Eline Bjerkan, Øyvind R. Kvarme og kunsthallens programkurator Carl Martin Faurby.

Velkommen!