Tidligere arrangement

Wencke Mühleisen og Ulla Angkjær Jørgensen

1970-tallets feministiske avantgarde og dets relevans i dag

torsdag, 19. januar

Velkommen til samtale mellom Ulla Angkjær Jørgensen og Wencke Mühleisen, i forbindelse med gruppeutstillingen this is a political (painting), der den østerrikske kunstneren VALIE EXPORT er en av utstillerne. Sammen vil Ulla Angkjær Jørgensen og Wencke Mühleisen diskutere hva vi lærte av 1970-tallets feministiske avantgarde om forholdet mellom politikk, erfaring og personlig identitet, og på hvilke måter denne kritiske analysen stadig gjør seg relevant.

Ulla Angkjær Jørgensen er førsteamanuensis i Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Hennes forskningsfelt og interesse orienterer seg for eksempel omkring samtidskunst, kjønn, performativitet og teknologi- og medieorienterte perspektiver på kunst.

Wencke Mühleisen er en medie- og kjønnsforsker og forfatter. Mühleisens faglige interesser omfatter for eksempel feministisk teori, kritiske seksualitetsstudier og queer teori. Mühleisen var tidligere en performancekunstner, der hennes performancepraksis tok for seg temaer omkring kjønn, seksualitet, feminisme og makt.