Tidligere arrangement

Kunstnerforedrag: Wayne Siegel
mandag, 13. november

Velkommen til foredrag med den amerikanske komponisten Wayne Siegel, som blant annet har jobbet med live-elektronikk, interaktiv dans og multimediaverker siden 1980-tallet. Foredraget rundes av med en kort konsert og demonstrasjon.

Siegel har virket som komponist i Danmark siden 1970-tallet, da han flyttet dit fra USA for å studere med Per Nørgård. Det er skrevet om Siegel at han «sætter sig godt til rette i en amerikansk, minimalistisk tradition og er som sådan en fremmed fugl i Danmark. Men samtidig er hans musik, og dens udnyttelse af teknologi og elektronik, også en udvikling der er foregået i samspil med danske, nordiske og europæiske kolleger, og den forskning, der er foregået på DIEM Dansk Institut forElektroakkustisk Musik, der Siegel har vært mangeårig leder er med sikkerhed blevet en særlig dansk udgave af arbejdet med elektronikken og musikken».

Som en del av foredraget vil Siegel framføre stykket Two Hands (not clapping), som er et stykke for soloutøver og datamaskin. I stykket fanges utøverens håndbevegelser av et videokamera, analyseres og transformeres til musikalsk lyd. Bildene fra datamaskinens innebygde kamera er delt inn i tolv felt, der hvert av dem kontrollerer en lyd. Lydene aktiveres av håndbevegelser som framstår som et slags ritual, der utøveren er noe midt i mellom en dirigent og en magiker. Two Hands (not clapping) ble bestilt av Dark Music Days (Reykjavik) i 2010 med støtte fra Statens Kunstfond i Danmark.

Etter framføringa vil Siegel svare på spørsmål og ha en kort demonstrasjon av det interaktive musikksystemet som brukes i komposisjonen.
Arrangør er ARTEC i samarbeid med Nettverk for interaktiv dans.