Tidligere utstilling

Adelita Husni-Bey
The Reading
19. april – 16. mai, 2018

Videoinstallasjonen The Reading (2017) er et resultat av en workshop holdt på Mannahatta – Lenape-stammens territorium, kjent som Manhattan, New York – i februar 2017. Workshopen inkluderte teaterøvelser, samtaler og skriveøvelser. 10 deltagere, valgt gjennom en open call, deltok sammen med kunstneren og kurator Tina Zavitsanos i en tarotlesning, der de ti Major Arcana tarotkortene var tegnet av kunstneren selv. Kortene var knyttet til temaer som utvinning, verdi, hva vi skylder hverandre og hvilket ansvar vi har for hvordan jorden brukes.

I forberedelsene til tarotlesningen ble kunstnere og tenkere – Hannah Black, Evan Calder Williams, Julian Noisecat og Elizabeth A. Povinelli – invitert sammen med deltagerne til å utdype temaene ved Husni-Beys tarotkort: Utvinning, Jord, Den pågående slutten, Avfall, Sårbarhet, Verdi, Kolonien, Abstrakt Trussel, Simulering, Reell Trussel.

Kortenes temaer valgte kunstneren i sammenheng med sin research om Standing Rock – urfolksprotesten mot utbyggingen av oljerørledningen Dakota Access pipeline nord for Standing Rock reservatet. Kortene rører også ved større problemstillinger, som grensers gjennomtrengelighet, simuleringen av trusselbilder og funksjonen ved forskjellige forestillinger om trussel. Workshopens deltagere forfattet og fremførte, under kunstnerens veiledning, etter dette en serie scener som ble filmet. Scenene er basert på en metode kalt ”De undertryktes teater”.

Kunstnerens tegnede tarotkort speiler fremgangsmåten i Major Arcana – et standard tarot dekk –  ved at de illustrerer en arketypisk situasjon der leserne må tolke i relasjon med kortenes posisjon og sine utvalgte spørsmål. Tarotlegget ”Det keltiske kors”, anvendt i denne tarotlesningen, tillegger en tidsdimensjon til hvert kort, som ’nær fortid/fremtid’, ’hvordan vi ser oss selv’, ’hvordan andre ser oss’, ’hindringer’, ’håp og frykter’ og et ’utfall’. Deltagernes spørsmål, valgt i fellesskap, var ’hva er vårt spirituelle bånd til jorden?’. Dette førte til debatt omkring hvilken ’jord’ man refererte til, og hvilket ’vi’ det omhandlet.

Tarotlesning blir her gjentolket som en pedagogisk praksis, der leseren og deltagerne i fellesskap forfatter et narrativ for å forstå, analysere og overkomme hindringene. Enten kan vi drives av markedskrefter – eller av en felles idé om beskyttelse og reparasjon som kan bli svaret på klimaendringenes konsekvenser og dens ujevne fordeling.

Silikonrekvisittene som slynger seg gjennom gallerirommet, fabrikkert med hverdagslige elektroniske komponenter, speiler rekvisittene anvendt i workshopen og filmen, og gir antydning til en protetisk, virtuell fremtid av sammenheng og konflikt.

Workshopens deltagere: Gus Moran, Nia Nottage, Farhan Islam, Nudrat Mahajabin, Katya Dokurova, Charlotte Lewis, Sandra Wazaz, Shao Lei, Amir Akram og Amanata Williams.

The Reading / La Seduta (2017) var et bestillingsverk til den italienske paviljongen ved Veneziabiennalen 2017.

Takk til Collezione Taurisano.

Adelita Husni-Bey (f. 1985, Italia) bor i New York. Hun iscenesetter workshops og produserer publikasjoner, radiosendinger, arkiv og utstillinger med fokus på anvendelsen av kollektivistiske og ikke-konkurrerende pedagogiske modeller. Nylige soloutstillinger inkluderer blant annet den italienske paviljongen, Veneziabiennalen, 2017; Sursock Museum, Beirut, 2016; Kadist Foundation, San Francisco, 2015; Gasworks, London, 2012 – og gruppeutstillinger inkluderer den 11. Gwangju-biennalen, 2016; Triennale di Milano, Italia, 2015 og Museo Reina Sofía, Madrid, 2014.

 

Installasjonsbilder

Adelita Husni-Bey: The Reading (2017), enkanals 4K videoinstallasjon, med silikonrekvisitter. 15 min, 33 sek. Installasjonsbilde. © kunstneren og Collezione Taurisano, Napoli, Italia. Foto: Aage A. Mikalsen

Adelita Husni-Bey: The Reading (2017), detalj. Enkanals 4K videoinstallasjon, med silikonrekvisitter. 15 min, 33 sek. © kunstneren og Collezione Taurisano, Napoli, Italia. Foto: Aage A. Mikalsen

Adelita Husni-Bey: The Reading (2017), enkanals 4K videoinstallasjon, med silikonrekvisitter. 15 min, 33 sek. Installasjonsbilde. © kunstneren og Collezione Taurisano, Napoli, Italia. Foto: Aage A. Mikalsen