Tidligere utstilling

Aimée Zito Lema

A Series of Gestures

6. april – 21. mai, 2017

Utstillingen A Series of Gestures består av tre verk som tar for seg hvordan kroppen vår tar en aktiv del i politikk.

Rond De Jambe er et trekanals videoverk fra 2015-2016 som tar utgangspunkt i Stopera-bygningen i Amsterdam. Bygningen, som huser både nasjonaloperaen og – balletten så vel som rådhuset, ble oppført mellom 1979 og 1986 tross stor motstand fra naboene og venstreorienterte bevegelser i Amsterdam. Rond De Jambe sammenstiller politiske bevegelser med dansens bevegelser. Ved å bruke arkivbilder fra disse gateprotestene i samarbeid med profesjonelle dansere, blir disse bevegelsene gjentolket gjennom dans.

Several Forms of Friendship er fortsettelsen av en serie med verk der det tas avstøpninger av ulike ledd på menneskekroppen. Hos Kunsthall Trondheim tar Several Forms of Friendship form av en rekke workshops der publikum inviteres til å ta avstøpninger av kroppen – især leddene, som gjør at vi kan bevege oss. Publikum får også ta del i en diskusjon om relasjoner som en samfunnsmessig konstruksjon. Avstøpningene fra hver workshop blir deretter innlemmet i utstillingen, og blir del av en stadig voksende dokumentasjon på det som har funnet sted.

Navnet på utstillingen er lånt fra tittelen på det tredje verket, A Series of Gestures. Verket består av en serie med trykk fra Adresseavisens arkiv. Bildeutsnitt som viser kroppsspråk, hentet fra pressebilder som ble tatt i sammenheng med ulike husbranner i Trondheim er klippet ut, forstørret og hengt på veggene i lokalet der workshopene for Several Forms of Friendship blir avholdt.

Gjennom disse tre verkene viser utstillingen til hvordan kroppen vår står i sammenheng med maktstrukturer innen en biopolitisk ramme. I tillegg til talespråk kan gestikulering, kroppens språk, gi uttrykk for maktstrukturer, men også alternativer til disse. Disse verkene demonstrerer at kroppen er et politisk redskap som både styres og motsetter seg å bli styrt, enten det er gjennom ulike fakter som ledd i en politisk demonstrasjon, eller som drivkraft for omsorg og organisering uavhengig av representativ politikk.

Aimée Zito Lema (Nederland/Argentina) ble født i 1982. Hun studerte ved Universidad Nacional de las Artes i Buenos Aires og Gerrit Rietveld-akademiet i Amsterdam, og tok deretter mastergradsstudiet i Artistic Research ved kunstakademiet i Haag. Hun har nylig utstilt blant annet ved den 11. Gwangju-biennalen, Dorothea von Stetten Art Award-utstillingen ved Kunstmuseum Bonn (2016) og L’art de la Revolte – Hors Pistes-festivalen ved Pompidou-senteret i Paris (2016). Zito Lema avsluttet nylig et kunstneropphold ved Rijksakademie i Amsterdam.

Installasjonsbilder

Aimée Zito Lema, Rond de Jambe (2016). Installasjonsbilde, video og lydinstallasjon. Foto: Kunsthall Trondheim/Amalia Fonfara.

Aimée Zito Lema, A Series of Gestures, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Several Forms of Friendship (2017), workshop, installasjonsbilde. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Several Forms of Friendship (2017), workshop, installasjonsbilde. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Several Forms of Friendship (2017), workshop, detalj. Foto: Aimée Zito Lema.

Aimée Zito Lema, Several Forms of Friendship (2017), workshop, detalj. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Several Forms of Friendship (2017), workshop, detalj. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Rond de Jambe (2016), installasjonsbilde, video og lydinstallasjon. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Aimée Zito Lema, Rond de Jambe (2016), installasjonsbilde, video og lydinstallasjon. Foto: Aimée Zito Lema