Tidligere utstilling

Ulla West
Den onde ånds bibliotek
16. januar – 27. februar, 2014

Kunsthall Trondheims første utstilling i 2014 presenterer Ulla Wests Den onde ånds bibliotek. Prosjektet tar utgangspunkt i den østerrikske forfatteren Thomas Bernhards (1931-1989) tekster, og det han beskriver som ”et såkalt lett bevegelig bibliotek med den onde ånds viktigste verker”. Med utgangspunkt i et utvalg bøker som er sentrale hos Bernhard har Ulla West satt sammen et åpent bibliotek som danner en del av utstillingen som inviterer besøkende til å lese. Fra dette biblioteket sprer utstillingen seg ut i en rekke nye verk — fotografi, tegninger, maleri, nye tekster og oversettelser — produsert under et residency opphold hos Kunsthall Trondheim høsten 2013.

Den onde ånds bibliotek er et langvarig, pågående og åpent prosjekt. Ulla West følger i Bernhards fotspor både i hans tekster og reiser. Hun tar i bruk visse arbeidsmetoder og ideer og forkaster andre, i det hun går ved siden av tekstene hans og gjør oppdagelser til sine egne. Hun legger til — det viktigste er kanskje kvinnene som gjennomgående er fraværende i Bernhards oeuvre.

Å lese Thomas Bernhard er uten tvil en aktiv handling. Et avslappet inntak av — lesningen må skje som om det er ens egen tekst, og videre må den leses med ens egen stemme, selv om den er stille. Erfaringen minner mer om å tale enn å lese, det er en fysisk erfaring. Den minner om å gå — energetiske koordinerte bevegelser og den rene gleden disse ledsages av.

Disse aspektene ved lesningen av Bernhard ligger i kjernene av prosjektet Den onde ånds bibliotek. Kunstneren bruker oversettelses-prosessen som en metode for nærlesning og tilegnelse av teksten. Hun binder tekstene for hånd og bruker Bernhards boksider som notatark og materiale for nye arbeider. Fragmenter av tekster, bokstaver og ord som hun henter fra Bernhards (1971) danner nye tekster — Ulla Wests lesemåte er intimt forbundet til skrivingen, stemmen og til det fysisk kroppslige. Kunstnerens gåturer i Roma og Trondheim resulterer i mønstre, nye spor og kart som tjener som et bakteppe for kunstnerens pågående samtale med Thomas Bernhard. Rommet hvor skrivingen og lesningen finner sted er også et sentralt fysisk moment ved prosessen — i et sorthvitt analogt fotografi er kunstneren portrettert i hennes værelse i Trondheim, med utsikt over byen og fjorden.

Kunstnerens dager i Trondheim er strukturert og presentert i tråd med formen i Bernhards debutbok Frost fra 1963. Disse 27 dagboksnotater blir en ny tittel i biblioteket som vil følges av andre.

Ulla West ble født i 1954. Hun bor og arbeider i Stockholm.

Takk til Stein Olle Johansen og fotograf Nils Kristian Th. Eikeland ved Gunnerusbiblioteket, NTNU for dokumentasjon av sjeldne bøker fra samlingen. Takk til Ulla-Karin Landin, Lisen Elmberg og Anders Nilsson for verdifulle samtaler i research-perioden.