Kommende utstilling

Jenna Sutela
NO NO NSE NSE
4. mars – 3. mai, 2020

Jenna Sutelas utstilling NO NO NSE NSE på Kunsthall Trondheim er kunstnerens første store separatutstilling på en internasjonal institusjon. Gjennom Sutelas nyeste verk, blant annet fotogrammer som ble laget på bestilling spesielt for denne anledningen, utforsker utstillingen kunstig intelligens, og spesielt forholdet mellom tilfeldigheter og kontroll i organiske og ikke-organiske systemer.

Science fiction er et gjennomgående tema i Sutelas kunstnerskap, i likhet med søken etter å bevege seg hinsides menneskeskapte språk, både ved å fordype seg i kunstig intelligens og maskinlæring og ved å benytte seg av teknologi som et sjamanistisk verktøy eller et mulig medium som kan kanalisere fremmed semantikk.

Sutelas kunst oppfordrer oss til å se på andre, ikke-menneskelige, arter som intelligente vesen, for eksempel slimsoppen Physarum polycephalum. Den er en organisme uten hjerte eller hjerne, men er likevel i stand til å lære, og er én av flere som brukes til å studere komplekse menneskelige infrastrukturer, som for eksempel jernbanenettet i Tokyo. Sutelas samarbeid med slimsopper står i motsvar til antroposentriske hierarkier, og peker i stedet på desentralisert intelligens og en tett sammenknytning mellom bevissthet og den materielle verden – både levende og ikke-levende.

Kunstnerens nyeste prosjekter har et spesielt fokus på ikke-deterministiske modeller av datamaskiner og algoritmer. Sutela eksperimenterer både med å plassere fermentert mat i datamaskinens «mage» for å frembringe uventede reaksjoner og med de tilfeldige boblemønstrene som oppstår i lavalamper, som i senere tid har blitt brukt til å kryptere data.

Til utstillingen på Kunsthall Trondheim har Sutela laget en serie fotogrammer av lavalamper som er formet som hennes eget hode, med tema som psykedelisk teknologi og nevroplastisitet. I Sutelas arbeider transcenderer teknologien fysiske og immaterielle grenser. Utstillingen NO NO NSE NSE inviterer publikum til å ikke se på maskiner som modeller eller en forlengelse av menneskehjernen, men som selvstendige vesen. 

____

Kurator: Stefanie Hessler
Assisterende kurator: Katrine Elise Pedersen

En publikasjon med nye tekster av Lars Bang Larsen, Stefanie Hessler, Lars TCF Holdhus, Caroline A. Jones, Allison Parrish, Hans Ulrich Obrist og Ben Vickers vil bli co-publisert av Kunsthall Trondheim, Serpentine Galleries og Koenig Books, og lanseres i Trondheim 22. april, 2020.

Tusen takk for den generøse støtten:
Finsk-norsk kulturinstitutt
Lademoen Kunstnerverksteder
Moderna Museet
Serpentine Galleries

Også takk til:
Anna Katharina Scheidegger
Berlin Art Glas
Black Shuck
Brittany Nelson
Fotoimport
Koenig Books
Kraupa-Tuskany Zeidler
Le Fresnoy
Trondheim RAMM
Yokoland

Kunsthall Trondheim er støttet av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kulturrådet.