Kunsthall Trondheim

Formidlingsopplegg for skoleklasser vår 2024

Foto: Aage A. Mikalsen, Kunsthall Trondheim

Kunsthallens formidlings- og undervisningstilbud for skoleklasser tilbyr fire ulike formidlingsopplegg tilpasset ulike klassetrinn ved barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Våre fire undervisningstilbud består av omvisninger, verksted og gruppearbeid. Din skoleklasse kan velge mellom følgende av våre populære formidlingsopplegg, alle ledet av Kunsthallens formidler.

Alle våre undervisningstilbud er gratis.

Tilgjengelige tidspunkt for påmelding for Undervisningstilbud for skoleklasser våren 2024 er hver onsdag:

kl. 9.00–10.30
kl. 11.00–12.30
kl. 13.30–15.00

Send oss en mail med ønsket tidspunkt, hvilket formidlingsopplegg din klasse ønsker, hvilket trinn dere tilhører, og hvor mange elever dere er.

Vi gleder oss til å ta dere i mot!

Amalia Fonfara
Learning

Her er en oversikt over Kunsthallens fire ulike formidlingsopplegg:

#1 Tegn kunsten

Omvisning og verksted

Passer for alle trinn, 1.–10. trinn og videregående skole.
Kan inngå i følgende fag på læreplanen: kunst og håndverk, norsk, engelsk.
Varighet: 90 min.
Antall: max. 24 elever.

I dette formidlingsopplegget får elevene oppleve en direkte og personlig relasjon til kunstverkene i utstillingen ved å tegne verkene de ser. Her undersøkes kunsten gjennom blyant, papir og refleksjoner rundt hva verkene vekker i elevene. Elevene arbeider med tegning som redskap for å skjerpe sansene og blikket. Tegneøvelsene foregår både i grupper og individuelt, med veiledning av formidler.

Foto: Kunsthall Trondheim

_______

#2 Kropp, kunst og sanselighet

Omvisning og verksted

1.–10. trinn og videregående skole
Kan inngå i følgende fag på læreplanen: kunst og håndverk, samfunnsfag, kroppsøving,
Varighet: 90 min.
Antall: max. 24 elever.

I dette formidlingsopplegget arbeider elevene fysisk med hvordan kroppen sanser sine omgivelser, og om kroppen kan påvirke det den opplever? Her får elevene bruke kroppen til å sanse uten ord: Hva kan sansene fortelle om kunstverkene? Vi fokuserer på kroppen i kunsten og undersøker temaer som sanselighet, følelser, kjønn, seksualitet, kroppsidealer og kroppsspråk.

Foto: Valentina Martínes Mariscal

_______

#3 Bildespråkanalyse

Omvisning og verksted

4.–10. trinn og videregående skole
Kan inngå i følgende fag på læreplanen: kunst og håndverk, norsk.
Varighet: 90 min.
Antall: max. 24 elever

Hva er det egentlig kunsten vil fortelle oss? Under dette undervisningsopplegget på Kunsthallen vil elevene få utviklet sine analyseferdigheter, gjennom å anvende ulike analyseverktøy for å fordype seg i et kunstverk. Her vil elevene få en innføring i grunnleggende bildeanalytiske begreper som komposisjon, symbolikk og kroppsspråk. Sammen med vår formidler vil elevene forsøke å knekke kunstverkets koder ved å lese detaljer og se på virkemidlene verket utgjør. Det vil være individuelle oppgaver og felles refleksjon rundt opplevelsene av kunstverkene.

_______

#4 Identitet, samfunn, fellesskap

Omvisning og diskusjon

8.–10. trinn og videregående skole
Kan inngå i følgende fag på læreplanen: billedkunst, norsk, historie, samfunn, kreative valgfag
Varighet: 90 min.
Antall: max. 24 elever

I dette formidlingsopplegget får elevene utvikle sine ferdigheter i refleksjon og diskusjon. Samtidskunsten kommenterer ofte samfunnet og tiden vi lever i, og på den måten bidra til å utfordre våre tanker og holdninger, og engasjere følelsesmessig.

Gjennom dialogbasert omvisning i Kunsthallens utstillinger gis elevene fritt rom til å reflektere rundt sentrale problemstillinger ved utstillingen, og hvordan vår opplevelse av kunsten sier noe om hvem vi er som individer og hvordan vi inngår i fellesskap i samfunnet.