Kunsthall Trondheim
Kunsthallen følger myndighetenes krav for å begrense risiko for spredning av coronaviruset (covid-19).
Tidligere arrangement

Seminar med Teater Fot: Betydningen av affekt i kunst for de minste

Foto: Andrea Hagerud Hovik

I forbindelse med visning av Teater Fots forestilling Baby Becomings inviterer vi til åpent seminar etter siste forestilling.

Som en oppfølger til vårens seminar om posthumanisme og kunst for barnehagebarn, inviterer vi nå til seminar om betydningen av affekt i kunst for de minste. Seminaret er knyttet til forestillingen Baby Becomings, som henvender seg til null- til toåringer, og er åpent for alle interesserte.

Vi fortsetter med å stille spørsmål omkring småbarns møte med kunst, denne gangen med utgangspunkt i filosofiske tekster av Gilles Deleuze og Felix Guattari. I deres filosofi er kunst en erkjennelsesform på linje med både vitenskap og filosofi, og kunstens språk er affektivt. Affekt kan forstås som det som virker på oss umiddelbart, uavhengig av tanken eller verbaliseringen. Affekt er ikke en psykologisk virkning, men noe mer kroppslig og direkte. Å skape affekter med musikk, lyd, lys, materialer, bevegelser og ulike intensiteter er sentralt i kunst for de minste. Vi åpner også for en dialog omkring det tverrkunstneriske uttrykket i Baby Becomings, som vil bli vist like før seminaret.

Anne Beate Reinertsen, professor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), innleder om Gilles Deleuze og Felix Guattari og deres betydning for barnehageforskning, med utgangspunkt i boka Tusen Platåer (1984).

Lise Hovik er kunstnerisk leder i Teater Fot og førsteamanuensis i drama og teater ved DMMH. Hun innleder om betydningen av affekt i kunst for de minste, og deler erfaringer fra det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk (2017–18), som Baby Becomings er en del av.

Etter innledningene blir det åpnet for spørsmål og felles diskusjon.