Kunsthall Trondheim
Nåværende utstilling
Panteha Abareshi
INVALID PLEASURES
Nåværende utstilling
Sissel Blystad
Topografi
Kunsthall Trondheim befinner seg på urfolks landområde i Åarjelsaepmie, sørlige Saepmie / Sápmi / Sábme.
Klikk for å lese vår anerkjennelse av landområde.
Kommende utstilling
A Body of Memory (from neurons to the sea)
Kommende utstilling
Attention After Technology