Kunsthall Trondheim
Nåværende utstilling
Solopresentasjoner – Hannah Ryggen Triennale
Nåværende utstilling
Unweaving the binary code – Hannah Ryggen Triennale
Vi leter etter ny direktør!
Søknadsfrist: 30. juni, 2022
Kunsthall Trondheim befinner seg på urfolks landområde i Åarjelsaepmie, sørlige Saepmie / Sápmi / Sábme.
Klikk for å lese vår anerkjennelse av landområde.
Kommende utstilling
Christina Kubisch
Hidden Waves
Partiturutstilling ved nyMusikk Trondheim
Kommende utstilling
Susanne M. Winterling
A threshold-game of proximity, cluster and heat 
Kommende utstilling
Metahaven
Capture