Tidligere arrangement

Boklansering
Karoline Sætre: Om å vokse opp / være voksen
tirsdag, 17. oktober

Velkommen til lansering av Karoline Sætres bok Om å vokse opp / være voksen, publisert av SMØR Press. Sætre innleder kvelden med opplesning fra boken, etterfulgt av talk mellom kunstneren og Hanna Malene Lindberg.

Om å vokse opp / være voksen er en publikasjon som består av to fysisk adskilte, men relaterte deler. Den ene delen er tekstbasert (blå og rød seksjon) mens den andre delen består av bilder (hvit seksjon). Den blå seksjonen presenterer en samling med tekster krevet fra et barndomsperspektiv. Hver tekst relaterer seg til en gitt situasjon, der tekstenes titler setter scenen for teksten. Den hvite seksjonen er ment å til å bli ansett som hoveddelen (især i lengde), og presenterer en slags fotografisk dagbok fra kunstnerens år som ung voksen. Denne seksjonen kan bli sett som en krysning mellom publikasjonens første (blå) og siste (rød) seksjon, der den siste delen presenterer tekster skrevet fra et voksent perspektiv. En underliggende historie i teksten er relasjonen mellom en jente og hennes far, og hvordan denne relasjonen kan forandre seg i årene mellom barndom og det voksne liv. Selv om bokens hendelser er basert på biografisk materiale, er de også fiksjonelle.

I arbeidet med Om å vokse opp / være voksen ble tekstenes titler spesielt viktige, og Karoline valgte å navngi dem i tradisjonen til Michel De Montaigne, en av de første forfatterne som introduserte essayet som litterær sjanger. Når man påtvinger dette på litterære tekster, vil spørsmålet om sannhet og biografi ofte bli synlig, og for kunstneren er dette publikasjonens konseptuelle konsekvens.

Fargene rødt og blått er utvalgt på grunn av deres symbolske relasjon. Blå, som ofte sees som subtil, referer til havet eller til himmelen, og kan bli sett på som en rolig farge, mens rød bærer med seg noe mer konfliktfylt: fare eller lyst assosieres ofte med en klar, dyp rødfarge. Fargene fungerer også som avgrensninger, og kontrasterer publikasjonens midterste del.

Kunstnernes hovedinteresse har ligget i overgangen fra å være barn til det å bli voksen, og hun har arbeidet med publikasjonen både som en dokumentasjon av en tidslinje og som en dagbok fra en forestilt karakter. Relasjonene (mellom menneskene, og mellom tekst og bilde) har vært en del av Karolines kunstneriske prosess de siste årene, som hun tror er et resultat av å leve i et samfunn der forskjeller og det mellomværende utgjør en del av hverdagslivet.

Karoline Sætre (f. 1992) har sin Bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim 2016, og hun flyttet nylig til Malmö for å begynne på Masterstudiet ved Kunsthögskolan i Malmö. Hennes praksis ligger i krysningspunktet og relasjonen mellom tekst og bilde, som ofte manifester seg gjennom installasjoner eller som interdisiplinære arbeider. Karolines prosjekter inkluderer ofte tekstbaserte kunstverker, så vel som rent litterære arbeider i form av poesi eller kortprosa.

Hanna Malene Lindberg er masterstudent i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU, og medlem av Litterært Kollektiv.

Boken er utgitt av SMØR Press, mens lanseringen er hostet av Kunsthall Trondheim.