Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement
18:30

Utstillingsåpning: Å så Somankidi Coura. Et skapende arkiv

Assemblage av to fotografier av Bouba Touré. Baobabtrær, Bouba Touré og Kaba Tounkara i Senegalelvas tørrflodseng, Somankidi Coura, Mali, januar 1977.

Kunsthall Trondheim har gleden av å invitere til utstillingsåpning 7. februar, 18.30. Velkommen til Å så Somankidi Coura. Et skapende arkiv. En utstilling uttenkt av Raphaël Grisey, i samarbeid med Bouba Touré.

Utstillingen presenterer arbeider av Raphaël Grisey, Bouba Touré, Kaddu Yaraax og Sidney Sokhona.

Gratis adgang, enkel servering og kunstnersamtale med Raphaël Grisey og Carl Martin Faurby under åpningen.

Bouba Touré husker fortsatt den dagen, i 1940-årene, da det franske kolonistyret beordret bønder i Mali til å betale skatt med penger i stedet for naturalier. Dette var et viktig skritt i prosessen av den altomfattende endringen av det lokale landbruket fra familiedrevne småbruk til industrialiserte fabrikker. Her ble såkalte ”cash crops” dyrket med tvangsarbeid og eksportert ut av landet. Kolonistyrets landbrukspolitikk utarmet jorden og det resulterte i at landbruket ble enda mer utsatt for de menneskeskapte tørkeperiodene, som fortsatt preger regionen.

Da en voldsom tørkeperiode rammet Sahel-regionen, i det nordlige Afrika, på begynnelsen av 1970-tallet reiste Bouba Touré og mange andre til Frankrike for å arbeide og dermed hjelpe sine familier økonomisk. Her opplevde mange migranter dårlige levevilkår. Sammen med de voksende solidaritetsbevegelsene i Paris på denne tiden klarte de å skape oppmerksomhet rundt migrantenes vanskelige situasjon. På samme tid skapte de en ny forestilling i migrantmiljøet om å dra tilbake til Mali, og ta et oppgjør med den kolonialistiske landbrukspolitikken ved å dyrke avlinger til selvforsyning og for salg. Gjennom organisasjonen ACTAF (Cultural Association of African Workers in France) reiste Touré og andre migranter tilbake til Mali i et forsøk på å skape et fellesskap rundt bærekraftig landbruk. Dette fellesskapet eksisterer fortsatt og heter Somankidi Coura (Nye Somankidi).

Raphaël Grisey har samarbeidet med Bouba Touré i mer enn 10 år med å skape, samle og distribuere arkivmateriale. Sammen kartlegger de forbindelser mellom landbruk, marginaliserte grupper, politiske bevegelser og skapende kollektiv på tvers av historiske epoker og landegrenser gjennom film, foto, dokumenter og publikasjoner.

Utstillingen er en mulighet til å spore veksten av frøene som denne mikrohistoriske begivenheten har sådd. Vi får innblikk i lite afrikansk landbrukskollektiv som peker frem mot fremtidige måter å skape fellesskap på, men vi får også mulighet til å reflektere over bildeskaperes rolle i fortellingen av marginaliserte historier. Det å ta vare på bilder kan være like viktig som å ta vare på jorden.