Tidligere arrangement

Samtale: «On the Ants, and a Manifesto»
Geoffrey C. Bowker og Bodhisattva Chattopadhyay
Tirsdag, 26. mars

Som en pilot på en ny kollaborativ kunstserie, «Sensing: Between an amoeba and an atom», inviterer vi til den første samtalen «On the Ants, and a Manifesto» med Geoffrey C. Bowker og Bodhisattva Chattopadhyay på Kunsthall Trondheim.

Serien springer ut fra en motivasjon i kunsten som en praksis og et habitat, omsorg som forskning og dekolonisering av voldens strukturelle og infrastrukturelle aspekter i historien, sett fra et mer-enn-menneskelig perspektiv. Foredragsserien er et samarbeid mellom Kunsthall Trondheim, GAMES GAIA Geoengineering (Art beyond the Anthropocene) og Prof. Susanne M. Winterling (Kunstakademiet i Trondheim, NTNU).

Samtalen vil holdes på engelsk.
Gratis adgang

DELTAGERNE i «On the Ants, and a Manifesto»:
Geoffrey C. Bowker er professor i Informatikk ved The University of California, Irvine. Bowker har viet mye av sin karriere til å undersøke de underliggende verdiene ved sosioteknologiske infrastrukturer som databaser, visualiseringsstrategier samt vitenskapelige- og ingeniørbaserte standarder.

Bodhisattva Chattopadhyay er en forsker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Chattopadhyays arbeider omhandler hovedsakelig om science fiction fra et vitenskapelig, teknologisk og kulturelt perspektiv. Chattopadhyay er også redaktør for serien Studies in Global Genre Fiction (The Routledge Book Series), sjefredaktør av Fafnir: Nordic Journal of Fiction and Fantasy Research og redaktør av The Journal of Science Fiction.