Tidligere arrangement

Lunsjmøte med VISP
Mandag, 21. oktober

Velkommen til lunsjmøte med VISP mandag 21.oktober kl.13.00.

VISP tilbyr gratis medlemskap til kunstnere, produsenter, kuratorer, gallerister osv. som igjen gir tilgang til gratis kurs, workshops og nettressurser, i tillegg til gode rabattordninger.

Daglig leder Aslak Høyersten vil presentere organisasjonens historie, kurstilbud og ressurser. Møtet gir lokale aktører innen kunstfeltet mulighet til å dele ønsker for kurs og workshops. VISP er også på jakt etter aktuelle samarbeidspartnere i Trondheim.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det serveres lunsj og kaffe.
Påmelding til aslak@visp.no innen torsdag 17.oktober.

Velkommen!

–––

VISP– produksjonsenhet for visuell kunst – er kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle feltet og ble landsomfattende i år. VISP arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst.