Tidligere utstilling

Alex Villar
On the Edge, Breaking into Business
6. februar – 12. mars, 2014

Filmserien som startet høsten 2013 ved Kunsthall Trondheim med fokus på gateliv og offentlig rom fortsetter med to verk av den amerikanske kunstneren Alex Villar. Den første filmen, On the Edge (2007) har også forbindelser til Ulla Wests pågående utstilling Den onde ånds bibliotek, der dét å gå spiller en sentral rolle både som motiv og metode.

Gåingen i On the Edge av Alex Villar er imidlertid av en annen art. Villars fokus rettes mot handlingens rom og sted så vel som mot dens politiske implikasjoner. Ruten som kunstneren har valgt er uortodoks blant fotgjengere. Han går på kanten, skrider over kløften og balanserer på utsiden av gjerdet. Han smyger seg forbi biler, vegger og forskjellige hindringer hvor det tilsynelatende ikke finnes nok rom. Filmen refererer til på Villars tidlige fotoserie Other Spaces (1997–98), hvor han tvinger kroppen til å tilpasse seg et utall romlige begrensninger, og bryter med de forventede grensene for sosial adferd. Handlingene hans peker mot strukturer og lover som er styrende for bruken av det offentlige rom. Ved å stille spørsmål ved disse blir handlingene hans politiske.

Dette aspektet kommer kanskje enda klarere til syne i den andre filmen Breaking into Business (2011), der kunstneren triller et stillas gjennom den polske byen Lublin. Han leter etter passende kontorer å bryte seg inn i, og gjør vinduene til mulig inngang ved å bruke stillaset, som når opp til vinduene. Filmen ble produsert til åpningen av festivalen Open City i 2011, og omhandler forholdet mellom de to ordene i festivalens navn. Den viser at det er forskjellige motstridende ideer og interesser som former bruken vår av “byen”: Det er fellesinteresser, private interesser, kommersielle interesser — og alle må gjennom en forhandling. Byen som er skildret i Alex Villars film fremstår som mer lukket enn åpen og den stiller spørsmål ved hvor mye som er igjen av “det offentlige rommet” slik vi forstår det.

Filmene vil vises på Kunsthall Trondheims vindu som vender mot gaten. Dette setter fokus mot relasjonen mellom to typer offentlig rom — gata og den ikke-kommersielle kunstinstitusjonen.

Alex Villar ble født i Brazil i 1962. Han bor og arbeider i New York.