Tidligere arrangement

Boklansering, Oslo:
Rivers of Emotion, Bodies of Ore
Onsdag, 7. november

Velkommen til Oslo-lanseringen av publikasjonen Rivers of Emotion, Bodies of Ore, som følger denne høstens store utstilling på Kunsthall Trondheim, kuratert av Lisa Rosendahl, førsteamanuensis i utstillingsstudier ved Kunstakademiet, KHiO.

Sted: Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.
Tid: Onsdag 7. november.

17.00 – 18.30
Boklansering med introduksjon av kurator Lisa Rosendahl
Samtale med kunstnerne Liv Bugge, stipendiat ved Kunstakademiet, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland og Lisa Rosendahl. Modereres av Carl Martin Faurby og Katrine Elise Pedersen, Kunsthall Trondheim

18.30 – 20.00
Filmvisning av Bodil Furus film Mangeurs de Cuivre (2016)

Publikasjonen Rivers of Emotion, Bodies of Ore følger denne høstens store utstilling på Kunsthall Trondheim. Prosjektet drøfter begrepet ’utvinning’ – fra grunnlaget for velstanden i Trondheim i det 17. århundre gjennom kobberutvinning, frem til dagens mange måter å utvinne informasjon, kunnskap og følelser gjennom sosiale medier og annen digital kommunikasjon. Rivers of Emotion, Bodies of Ore, som er kuratert av Lisa Rosendahl, presenterer arbeider av Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland og Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter.

Utvinning er et fenomen som vanligvis assosieres med fossilt brennstoff, som olje og gass, eller gruvedrift i forbindelse med metaller og mineraler. I den digitale æraen har forestillingen om utvinning ekspandert til og med ytterligere, til å omfatte digitale- og virtuelle valutaer så vel som kommersialiseringen av menneskelige følelser og atferdsmønstre gjennom sosiale medier. I det 21. århundre synes utvinningsparadigmet å være uten grenser. Godt underveis er planer for utvinning av territorier som tidligere ikke var mulige å nå, som dypvannsbunnen og himmellegemer. Hele tiden blir mengdene med persondata som vi etterlater mens vi lever våre dagligdagse liv fanget opp, kartlagt og tjent profitt fra, der til og med de mest intime aspektene ved våre sinn og kropper blir kommersialisert.

Den ledsagende publikasjonen med nyskrevne essays av Johanna Dahlin (postdoktor, studier av samfunnsutvikling og kultur, Linköping universitet) & Martin Fredriksson (førsteamanuensis, studier av samfunnsutvikling og kultur, Linköping universitet), Sean Dockray (kunstner), Mats Ingulstad (forsker, Institutt for historiske studier, NTNU) & Pål Thonstad Sandvik (professor, Institutt for historiske studier, NTNU), Jan M. Padios (førsteamanuensis, amerikanske studier, University of Maryland, USA) og Lisa Rosendahl (førsteamanuensis, utstillingsstudier, avdeling Kunstakademiet, KHiO og kurator for GIBCA 2019) vil først lanseres på Kunsthall Trondheim 3. november.

Rivers of Emotion, Bodies of Ore er formgitt av Thomas Nordby/Yokoland, og utgis av Uten Tittel, Oslo, i samarbeid med Kunsthall Trondheim. Publikasjonen er støttet av Kulturrådet.