Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Strømmer av følelser, kropper av malm

Liv Bugge: We Would Not Call Ourselves Trilobite (2017). © Liv Bugge, Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, Oslo og Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Oslo.

Høstens store utstilling på Kunsthall Trondheim, Strømmer av følelser, kropper av malm, drøfter begrepet ’utvinning’ – fra grunnlaget for velstanden i Trondheim i det 17. århundre gjennom kobberutvinning, frem til dagens mange måter å utvinne informasjon, kunnskap og følelser gjennom sosiale medier og annen digital kommunikasjon. Utstillingen, som er kuratert av Lisa Rosendahl, presenterer arbeider av Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland og Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter.

En publikasjon med nyskrevne tekster skrevet av Johanna Dahlin & Martin Fredriksson, Sean Dockray, Mats Ingulstad & Pål Thonstad Sandvik, Jan M. Padios og Lisa Rosendahl vil lanseres i 3. november i Trondheim, og 7. november i Oslo. Publikasjonen utgis av Uten Tittel, og er formgitt av Yokoland. Den er støttet av Kulturrådet.

Utvinning er et fenomen som vanligvis assosieres med fossilt brennstoff, som olje og gass, eller gruvedrift i forbindelse med metaller og mineraler. I den digitale æraen har forestillingen om utvinning ekspandert til og med ytterligere, til å omfatte digitale- og virtuelle valutaer så vel som kommersialiseringen av menneskelige følelser og atferdsmønstre gjennom sosiale medier. I det 21. århundre synes utvinningsparadigmet å være uten grenser. Godt underveis er planer for utvinning av territorier som tidligere ikke var mulige å nå, som dypvannsbunnen og himmellegemer. Hele tiden blir mengdene med persondata som vi etterlater mens vi lever våre dagligdagse liv fanget opp, kartlagt og tjent profitt fra, der til og med de mest intime aspektene ved våre sinn og kropper blir kommersialisert.

Utstillingen i Trondheim plasserer samtidskunstverk og historiske materialer i dialog med hverandre, noe som gjør kunsthallen til et sted for interdisiplinær utforskning av utvinningsparadigmet. Trondheims historie med kobberutvinning anvendes som et utgangspunkt for å spore et bredere nettverk av reelle forbindelser og spekulative assosiasjoner, som spenner over ulike geografiske, digitale og emosjonelle domener. Gjennom å betrakte utnyttelsen av jorden i sammenheng med utnyttelsen av menneskets sinn og kropp, eller ved å sammenligne den digitale maskinvarens faktiske materialitet med løftet om immateriell erfaring som den forfører oss med, tilbyr kunstverkene flere innganger til utvinningens fenomener og dets omfattende konsekvenser.

Utstillingen oppfordrer også sine publikum til å vurdere et framtidsscenario: tusen år fra nå, når både jorden og den menneskelige bevisstheten kan ha blitt tappet for sine ressurser, vil dagens kunstverk være de eneste gjenværende fossilene som vitner om de følelsesmessige landskapene, som en gang var bebodd av mennesker?

Takk til OCA – Office of Contemporary Art Norway, Seventeen Gallery London, Statsarkivet i Trondheim, Rørosmuseet og konservator Tone Rygg, Orkla Industrimuseum, Norsk geologiske undersøkelse,
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: Vitenskapsmuseet og professor Lars Fredrik Stenvik, Hanna Musiol (førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur), Kurt Aasly (førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap og petroleum), Ida Bull (professor emerita, Institutt for historiske studier), Lars F. Stenvik (professor, Institutt for arkeologi og kulturhistorie) og Anette Abelsen, Oda Pareliussen Austnes og Stine Bekkos (studenter ved NTNU).