Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement

Det trønderske gull. Ragnhild Hutchison, Mats Ingulstad og Pål Thonstad Sandvik

Liv Bugge: We Would Not Call Ourselves Trilobite (2017). © Liv Bugge, Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, Oslo og Museum for universitets- og vitenskapshistorie, Oslo.

Velkommen til Det trønderske gull, foredrag med Ragnhild Hutchison, og etterfølgende samtale med Hutchison, Mats Ingulstad og Pål Thonstad Sandvik!
Gratis adgang.

Ragnhild Hutchison, historiker og prisvinnende formidler, har fulgt det trønderske kobberet ut i verden. Kobberet forbandt Trondheim til resten av verden på 1700-tallet. Industrien skapte enorme rikdommer som preget livene til både de rike og de fattige, og etterlot seg markante spor som fortsatt kjennetegner regionen i dag.

I dag er utvinningsindustrien høyteknologisk – NTNU, f.eks., skyver grensene for hva og hvor man kan utvinne. Dette vil NTNU-historikerne Mats Ingulstad og Pål Thonstad Sandvik fortelle om, i forlengelse av deres respektive arbeid med spørsmål knyttet til ressursbaserte industrier og deres økonomier.

Denne kvelden forteller oss om hva som skjer når mennesket finner mineraler som blir ansett for å være verdifulle, og de avgjørende samfunnsmessige konsekvensene dette har.

___

Om kveldens deltagere:
Ragnhild Hutchison ble tildelt HIFOs Sverre Steen pris for fremragende formidling av historie. Hutchison er historiker, og har i prosjektet «Kobber i tidlig nytid» ved UiO arbeidet særlig med spørsmål knyttet til det norske kobberets økonomiske rolle og globalisering.

Mats Ingulstad er forsker ved Institutt for historiske studier ved NTNU og førsteamanuensis II ved Historie ved Universitet i Oslo. Han interesserer seg for flere mineraler og deres internasjonale historie.

Pål Thonstad Sandvik er professor ved Institutt for historiske studier ved NTNU og professor II ved Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Sandvik har forsket på flere ressursbaserte industrier, og utga nylig boka Nasjonens velstand – Norges økonomiske historie 1800-1940 (2018).

Mats Ingulstad og Pål Thonstad Sandvik har bidratt med nyskrevet essay ”The transformative power of metal. Reflections on metal and society in Trøndelag” til utstillingskatalogen til Strømmer av følelser, kropper av malm. Den vil lanseres i Trondheim 3. november i forbindelse med Sakprosafestivalen, og i Oslo 7. november på KHiO.

___

Det trønderske gull er arrangert samarbeid med Kunnskapsbyen, og er en del av et større formidlingsprogram om utvinningens historie på Kunsthall Trondheim høsten 2018, og en del av programmet til gruppeutstillingen Strømmer av følelser, kropper av malm. Utstillingen omhandler gruvedrift og utvinning, og anvender Trondheims historie med kobberutvinning som utgangspunkt. Den tar opp sentrale spørsmål om sammenhengen mellom utvinningsindustrier og kultur, og plasserer det i en samtidskontekst.