Tidligere arrangement

C.C. McKee
Kroppen som kunsthistorisk metode: materialitet, identitet, politikk
torsdag, 15. desember

Kroppen forutsetter en relasjon til det menneskelige idet den beveger seg på utsiden av den. Dette arter seg som en fullstendig materiell og fysisk tilstand som har en nær forbindelse til det abstrakte og immaterielle ved menneskelig rasjonalitet. Likevel, er det noen kropper som er verd mer enn andre kropper; noen kropper er mer menneskelige enn andre; noen kropper snakker der andre ikke blir hørt. Hvordan kan kroppen – som representasjon gjennom materiale, tekst, metafor, eller på andre måter – gi et løfte om politikk?

Sentralt for C.C. McKees forskning, tekstproduksjon og kuratoriske praksis, står spørsmålet om utenforskap knyttet til rase, seksualitet og kjønn. C.C. McKee vil med dette som bakteppe fremsette en rekke kunsthistoriske vignetter, hvor de kroppene som ble forstått som ”verdiløse” får pervertere, undergrave og hevde sin egen politiske agens (agency) materielt. Disse kroppene vil få artikulert sin motstand som materie.

C.C. McKee er stipendiat ved avdeling for Kunsthistorie, Northwestern University. McKees avhandling utforsker den visuelle økologien mellom representasjoner av rase og botanikk under 1800-tallets franske atlantiske verden. Med tilknytning til tverrfaglige studier om seksualitet og kjønn fra et kritisk perspektiv, er McKees forskningspraksis informert av psykoanalyse og affekt-teori fra et feministisk, skeivt (queer) perspektiv, perspektiver fra Critical race theory (CRT). McKee har skrevet om ulike aspekter ved samtidskunst fra Karibia, og kuraterte nylig en utstilling om den visuelle kulturen i queer-miljøet under 80-tallets AIDS-krise.