Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement

Utforskning byens lav

Velkommen til en byvandring i Trondheim hvor vi vil utforske byens lav. Byvandringen er en del av kunstverket til Arendse Krabbe, som er aktuell med gruppeutstillingen A New We på Kunsthall Trondheim.

Vi vil lære byens flora å kjenne samt lære om lavens liv og egenskaper. Tommy Prestø, spesialist på lav, viser oss byens lav og forteller oss om dem. Laven er en symbiotisk organisme som består av sopp, alger og bakterier. Det finnes over 20.000 forskjellige arter spredt rundt omkring i verden. På byvandringen skal vi se noen av de mer enn 600 artene som er i Trondheim.

Siden lav lever av vann og næringsrike mineraler fra regn, tåke og støv, er de særlig sensitive for forurensing. Ved hjelp av laven vi ser i Trondheim kan vi få kunnskap om byens forurensingsnivå.

Tommy Prestø er tilknyttet NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie og arbeider til daglig med universitetets herbarium. Han har arbeidet med lav i skog og fjell i Norge og spesielt med lav i gammel barskog.

Hvis det regner den 16. september, så kan vi glede oss over at laven er særlig flotte når de er fuktige. Møt opp på Kunsthall Trondheim.