Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Et Nytt Vi

Rachel Mayeri: Stillbilde fra Primate Cinema: Apes as Family, 2012, 22 minutter. Skuespiller: Denise Pearlman. Tokanals installasjon. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Kapittel 1: 14. september – 29. oktober, Krista Caballero og Frank Ekeberg
Kapittel 2: 2. november – 21. desember, Johannes Heldén

Kunsthall Trondheim er glade for å kunne presentere Et Nytt Vi, en gruppeutstilling med historier og empati på tvers av ulike arter. Et Nytt Vi viser arbeider av Amanda Ackerman & Dan Richert (USA), Honey Biba Beckerlee (Danmark), Ursula Biemann (Sveits), Karin Bolender (USA), FRAUD (Fran Gallardo (Spania) & Audrey Samson (Canada)), Kathy High (USA), Oskar Jakobsen (Sverige), Arendse Krabbe (Danmark), Rosemary Lee (USA), Rachel Mayeri (USA), angela rawlings (Canada/Island) og Asbjørn Skou (Danmark).

Et Nytt Vi kommer til å utfolde seg gjennom to ’kapitler’. Mens utstillingen i hovedrommet vil pågå gjennom høstsemesteret, vil det innerste rommet bli dedikert til to forskjellige presentasjoner, som vil operere innenfor et annet tidsformat. Under det første kapittelet vil det være en installasjon av Krista Caballero (USA) og Frank Ekeberg (Norge). Fra og med 2. november vil Johannes Heldén (Sverige) innta rommet.

Hva slags fellesskap er på spill i denne såkalte antropocene tidsalder – en tid der mennesket er påvist å være en avgjørende, og overstadig destruktiv geologisk kraft?

Hvordan endrer og omdefinerer de muterende økologiene det mer-enn-menneskelige kollektiv; hvilke verdener forsvinner, og hvilke oppstår når ulike arter møtes på dørterskelen til global masseutryddelse? Hvordan bebor vi disse fordervede landskapene, en ødelagt verden? Hvem er dette «vi»; hvilke historier og levende materialiteter omgis det av? Hvilke stemmer gjør seg gjeldende når «vi» gjør oss til kjenne? Hvordan tar vi, som mennesker, ansvar for å skrive flerartede historier utover kun vår egen uten å skrive dem i vårt bilde?

Enten vi betrakter andre arter som industrielle ressurser eller respekterer dem som likeverdige partnere, befinner vi oss til enhver tid i en form for relasjon med dem: vi befinner oss til enhver tid, som én av et stort antall arter, på en sti mellom livet og døden som aldri er uskyldsren. Eller som filosofen Donna Haraway sier: «Å være én er alltid å være i tilblivelse med mange».

Utstillingen Et Nytt Vi eksperimenterer med strukturering av fellesskap og møter i en mer-enn-menneskelig sfære. Utstillingen spør: Hvem betrakter hvem i verdener der flere arter eksisterer sammen? Sett med hvilke øyne, med hva slags kropp og med hvilket språk? Hvordan kan vi gi oss hen til delvis fragmentariske perspektiver, vel vitende om at vi i vår iver etter å møte den mer-enn-menneskelige annetheten, muligens vil ende opp med å gjenskape nok et bilde av mennesket, av oss selv? Hvordan kan vi finne bærekraftige metoder for kunnskapsproduksjon, som egner seg til å, ikke objektivere «de andre», men til å fremmane en ektefølt omsorg innen de kaotiske epistemologiske samfunnene som består av flere arter?

Et Nytt Vi prøver ikke å (re)presentere ting fra et «nøytralt» standpunkt. «Vi» skiller oss ikke ut, det er ikke noe «utenfor» å trekke seg tilbake til. Utstillingen formidler historie etter historie, stemme etter stemme, verden etter verden der liv gir seg til kjenne mens historier og fortellinger skrives og omskrives. Et Nytt Vi insisterer på det spekulative, på å bli værende i det besværlige, det besværlige ved særegne, spesifikke fellesskap bestående av ulike partnere, som sammen skaper nye verdener – uavhengig av hvor midlertidige, skjøre og problematiske disse verdenene vil vise seg å være. Et Nytt Vi oppfordrer oss til å tenke over tiden det tar å bli kjent med hverandre, og få erfare annethet, og sakte starte å frembringe den type følsomhet og empatier som trengs for å skape helende fellesskap i en skadet verden.

Et Nytt Vi er kuratert i samarbeid med Laboratory for Aesthetics and Ecology (Dea Antonsen og Ida Bencke, Danmark).

Med takk til Statens Kunstfond i Danmark, Nordisk Kulturkontakt og Norsk Kulturråd og Canon.