Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement

Mennesket mellom dyr og roboter

Bildet er gjengitt med tillatelse fra kunstner Jacob Remin.

Kunsthistoriker Anja Hansen og kunstner Jacob Remin vil holde to foredrag, med etterfølgende diskusjon, som vil tematisere menneskets rolle og plass mellom «dyr» og roboter på Kunsthall Trondheim tirsdag 5. desember kl. 18.30.

Kunsthistoriker Anja Hansen vil tale om vårt paradoksale forhold til dyr, som gjør at vi tillater oss både å spise dem, og bruke dem i medisinsk forskning, og samtidig ha dem som kjæledyr. Flere kunstnere i dag utforsker nye måter å kommunisere og samhandle med dyr på, og ønsker å lage kunst med og for dyr. Men kan kunstnere arbeide med dyr som likeverdige? Hva skjer når kunstneren beveger seg inn i forskerens verden? Og hvilke etiske dilemmaer kan oppstå når man involverer dyr i kunst?

Kunstner Jacob Remins praksis sentrerer seg rundt teknologiens politiske makt, og dets samfunnsomveltende karakter. Mange spår en nær kommende revolusjon innenfor både automatisering og AI, hvor robotene blir «kreative» og «tar våre jobber». I lys av dette gir robotene oss en god mulighet til å snakke om hvilken fremtid vi kan forestille oss og hva vi ønsker oss: Hva vil skje med mennesket i en verden uten arbeid, frigjort fra bekymringer om å ha ansvaret for det hele, frigjort fra vår nåværende posisjon på toppen av evolusjonspyramiden?

Anja Johansen (NO) har bakgrunn fra Kunsthistorie og Feministiske vitenskapsstudier, og arbeider ved Bibliotek for medisin og helse ved NTNU. Jacob Remin (DK) er en kunstner med en BFA fra Danmarks Tekniske Universitet og Master fra Copenhagen Institute for Interaction Design.

Kvelden er arrangert i samarbeid med Kunnskapsbyen i Trondheim og NTNU Artec, og er i forbindelse med utstillingen Et Nytt Vi på Kunsthall Trondheim. Fri entré. Velkommen!