Tidligere arrangement

Boklansering: «Postnordisk(…)» av Jonas Ekeberg
Torsdag, 16. januar

Kunsthall Trondheim og ArtScene Trondheim ønsker velkommen til boklansering!

Gustav Svihus Borgersen i samtale med Jonas Ekeberg om
«Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976 – 2016».

«Postnordisk» er tjukk som en vedkubbe(…). [Utgivelsen] burde bli pensum på ethvert kunsthistoriestudium i Norden bare i kraft av dette materialet(…).
–Arve Rød, Dagbladet 21. oktober 2019

Det er ingen som er tjent med at vi snakker om kunst på utelukkende amerikanske premisser. Det er provinsielt å hele tida se til de store sentrene.
– Jonas Ekeberg i Klassekampen, 19. oktober 2019

Om utgivelsen:

«Postnordisk – Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976-2016» utgjør en omfattende presentasjon av nordisk kunst og kunstliv i overgangen fra postmodernismen til det som i dag kalles «samtidskunstens epoke». Fortellingen er konsentrert rundt tre historiske situasjoner: Begynnelsen av 1990-tallet, da kunstnere, kritikere og kuratorer på de «nye» kunstscenene utfordret den nordiske postmodernismen, slutten av 90-tallet, da nittitallskunstnerne fikk den omstridte merkelappen «det nordiske mirakelet» og 00-tallet, da man opplevde en venstredreining av kunstinstitusjonen og en høyredreining av kulturpolitikken.

Boken presenterer nærlesninger av kunstverk, utstillinger, publikasjoner og institusjoner gjennom førti år, og utgjør samlet et historisk og politisk portrett av kreftene som former kunstsamtalen. Forfatteren behandler dette temaet med faglig grundighet og språklig letthet, og legger vekt på å lytte til kunstfeltets egne stemmer. Dette skaper en levende kunsthistorie som omhandler temaer som nordisme, feminisme, nettkultur, identitetspolitikk, sosial kunst, globalisering og kapitalismekritikk.

Lanseringen er gratis og åpent for alle! Lett servering.

Om deltagerne:
Jonas Ekeberg er sjefredaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kritiker, kurator, redaktør og institusjonsleder i det nordiske kunstfeltet siden begynnelsen av 1990-tallet. Fra 1. februar 2020 tiltrer han stillingen som kunstnerisk leder for Fotografihuset, Oslo.

Gustav Svihus Borgersen er kritiker og fast skribent for ArtScene Trondheim siden 2010. Han har undervist ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, og skrevet for ulike kunsttidsskrifter samt i Adresseavisen i en årrekke. Nå jobber Borgersen som fagansvarlig, billedkunst, NTNU Universitetsbiblioteket.