Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement

Thinking the Other

Alternativ fremmed annethet: Å tenke Den Andre gjennom science fiction

‘Science fiction er ikke prediktiv’, skrev Ursula K. Le Guin, ’men den er beskrivende’. Feministiske forfattere i science fiction har anvendt sjangeren til å diskutere spørsmål knyttet til annethet og makt i sine samfunn, og til å utforske alternative måter å være på. Denne evnen til å revurdere verden gjennom fiksjon fungerer som en dypt politisk praksis. I denne samtalen vil Dr. Camilla Ulleland Hoel (Luftkrigsskolen) se på hvordan feministisk science fiction forsøker å introdusere nye måter å se på de systemer, som omgir oss, som genererer makt og annethet.

Først vil det være omvisning i utstillingen Et Nytt Vi med programkurator Carl Martin Faurby.
13.15 – 14.00 Omvisning og diskusjon
14.00 – 14.45 Samtale med Dr. Camilla Ulleland Hoel
14.45 – 15.30 Diskusjon

Arrangementet vil bli holdt på engelsk. Det er gratis og åpent for alle, og arrangert i samarbeid med NTNU GenderHub. Utstillingen er medkuratert av Laboratory for Aesthetics and Ecology.