Tidligere arrangement

Kaotisk og vital: Trondheims kunstscene på 80-tallet
torsdag, 1. mars

«Trondheim stod för inte allt för langesen för en genuin avant garde
som stadigt befann sig två steg före resten av världen. Dom som är
gamla minns nog den gamla interna vitsen: På akademiet i Oslo är det
måleri som gäller, i Bergen är det skulptur, och i Trondheim går dom runt
i skogen och flyttar på pinnar med atonal musik i bakgrunden.»
– Tommy Olssen

Hør opptaket fra samtalen her

Trondheims kunstscene på 80-tallet var preget av et dynamisk kunstmiljø og kunstinstitusjoner i stor utvikling. Billedkunsten fikk et institusjonelt rammeverk, og parallelt med dette vokste det frie profesjonelle feltet. Kunstskolen i Trondheim gjennomgikk betydningsfulle endringer, og Trondheim fikk et selvstendig akademi på høgskolenivå. Dette markerte desentralisering i norsk kunstliv – en tro på at kunst og kultur har grobunn utenfor hovedstadmiljøet. Kunstakademiet la føringene for en mer åpen og eksperimentell holdning blant byens kunststudenter.

Deltagere: Øyvind Storm Bjerke, Oddvar I.N. Daren, Tommy Olsson og Leiken Vik. Samtalen er i forbindelse med Oddvar I.N. Darens soloutstilling Lokalt Land på Kunsthall Trondheim, der mange av verkene er fra denne tiden. Velkommen!


Øyvind Storm Bjerke (f. 1953, Tønsberg) er kunsthistoriker og professor ved Universitetet i Oslo. Bjerke har vært intendant i Trondhjems Kunstforening/Trøndelag Kunstgalleri (1984-89), bestyrer av Kunst på arbeidsplassen, førstekonservator ved Henie-Onstad Kunstsenter og direktør for Norsk Museum for Fotografi/Preus.

Oddvar I.N. Daren (f. 1953, Vesterålen) er kunstner, og bor og arbeider i Trondheim. Han har sin utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim (1977–81) og Jan van Eyck Academie, Maastricht i Nederland (1982–84). Han har utstilt ved bl. annet Museet for Samtidskunst, Galleri F15, Henie Onstad Kunstsenter og Trondheim kunstmuseum, er representert i det internasjonale kunstprosjektet Skulpturpark Nordland. Daren var med på etableringen av galleri trans-art (med Annika Borg, Per Formo og Leiken Vik).

Tommy Olsson (f. 1963, Sverige) er en kunstner, skribent, kurator og kunstkritiker med utdanning fra Amsterdam, Bergen og Kunstakademiet i Trondheim (1988-1992). Som utøvende kunstner har han beveget seg mest innenfor videokunst og performance.

Leiken Vik (f. 1961, Porsgrunn) er kunstner og redaktør av boken Eksenter, og bor og arbeider i Trondheim. Vik har sin utdanning fra Nordiska konstskolen i Finland (1984-85) og Kunstakademiet i Trondheim (1985-89). Vik har hatt flere separatutstillinger, deltatt på gruppeutstillinger og gjort utsmykningsoppdrag, og deltatt i etablering og utvikling av LKV (Lademoen kunstnerverksteder) og galleri trans-art (med Annika Borg, Oddvar I.N. Daren og Per Formo). Vik var redaktør for boken Eksenter (2016), en bok som viser hva kunstnere bidrar med i det offentlige rom – i samfunnsutviklingen.