Kunsthall Trondheim

Open Call: Kunstprosjekt for barn

Bildet er fra en workshop for elever ved Thora Storm Videregående skole med kunstner Tor Erik Bøe, 2019. Foto: Kunsthall TrondheimKunsthall Trondheim, Kulturtanken og Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim inviterer kunstnere til å skape et kunstprosjekt for barn og unge, utviklet i en bestemt tidsperiode på Kunsthall Trondheim.

Den Kulturelle Skolesekken sørger for at barn og unge i hele landet får oppleve kunst. Her er billedkunst underrepresentert og dette er viktig å gjøre noe med. I løpet av 3 dager får du mulighet til å ferdigutvikle et prosjekt til DKS sammen med kollegaer, erfarne fagfolk og programkurator på Kunsthall Trondheim, Carl Martin Faurby.

Fire kunstnere vil jobbe med eget prosjekt, og teste det ut på publikum. Kunstnerne vil få faglig sparring og råd av erfarne kunstnere og fagfeller, og lære om hvordan DKS-systemet fungerer. På slutten av forløpet har man et ferdig prosjekt som kan inngå i DKS sin søknadsportal og inngå som et tilbud til skoler.

Send CV med bilder og en enkel tekst (maks 1 A4-side) med motivasjon og evt. en ide til et formidlingsprosjekt og hvilken aldersgruppe du ønsker å jobbe med. Vi søker især profesjonelle kunstnere med liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker å jobbe innenfor området. Vi ser på mangfold som en styrke.

Tidsperiode: 28. september–30. september, 2020
Dette dekkes: honorar 10.000 kr. + diett, reise og opphold.

Send søknaden til:

Carl Martin Rosenkilde Faurby
Programkurator og produksjonsansvarlig
+4792815010

Søknadsfrist: 15. august 2020 kl. 13.00