Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Metahaven
Capture

Metahaven: Capture (2022), stillbilde fra produksjon, digital film, farge, lyd. Produsert i 2022 av Metahaven, bestillingsverk gjort av Kunsthall Trondheim, Screen City Biennial, og Arts at CERN. Med ytterligere støtte fra KORO, Kulturrådet og Nederlands Filmfonds. Arts at CERN er støttet av UNIQA Fine Art Insurance, Sveits. Capture er muliggjort med sjenerøs støtte fra NL Film Fund, og ytterligere støtte fra La Palma Escuela de Cultura e Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

Metahaven er et kunstnerkollektiv med base i Amsterdam som jobber med film, tekstilkunst, grafisk design og andre medier. Deres første separatutstilling i Norge, ved Kunsthall Trondheim, utgangspunkt i filmen Capture (2022), som ble nylig laget som et bestillingsverk. Filmen utforsker grunnleggende spørsmål vedrørende filosofi, vitenskap og hverdagsliv, som blant annet: Hva er virkelighet? Hvordan definerer vi bevissthet? Hva utgjør kunnskap?

Capture er løst oppbygd rundt tre forbundne forskningsfelt, og vever sammen bilder av lav filmet i skogene utenfor Trondheim, videomateriale fra det enorme filmarkivet til CERN (det intereuropeiske anlegget for partikkel- og kjernefysikk) utenfor Genève, samt flaggermus. Disse nattaktive pattedyrene bruker ekkolokalisering for å orientere seg, hvilket i 1974 inspirerte filosofen Thomas Nagel til å skrive et essay der han spør: «Hvordan er det å være en flaggermus?». Flaggermus er pattedyr, som oss, men er i stand til å sanse på helt andre måter. Vi kan ikke selv erfare hvordan det er å være en flaggermus. Imidlertid kan vi vite at lyden de bruker i ekkolokaliseringen, er et bølgefenomen. Nagel skriver videre at han tror på at fakta eksisterer – selv om vi ikke fullt ut kan forstå dem. For eksempel, hvis noen låser en larve inn i en steril safe og finner en sommerfugl i dens sted en tid senere, kan vedkommende vite at sommerfuglen er, eller en gang var, larven. Eller konkludere med at en parasitt som befant seg inni larven, spiste den, og dermed ble til en sommerfugl.

Metahaven trekker paralleller mellom Nagels flaggermus og Large Hadron Collider ved CERN, der Higgsbosonet, den første og eneste elementærpartikkelen uten spinn som er oppdaget til dags dato, ble bekreftet å eksistere i 2012. For å bekrefte bosonet, som var en teoretisk prediksjon, måtte det fremstilles i et eksperimentelt oppsett som akselererer partikler i en hastighet nær lysets. På tross av at Higgsbosonet
 ble bekreftet, vet vi fremdeles ikke hvilke egenskaper det har – på lignende vis som med Nagels sommerfugl.

Det tredje elementet i Capture er laver, som Metahaven filmet under en ekskursjon til Trondheim. Laver 
er sammensatte organismer som består av sopp og alger, eller cyanobakterier. Forskere i dag mener de
 kan være biosensorer som evner å sanse forurensning på et mer inngående nivå enn de fleste tekniske instrumenter. Laver påvirkes av de klimaendringene de måler, mens de også videre endrer den virkeligheten gjennom fotosyntese. De kan tilby oss mer økologiske og relasjonelle former for (miljø-)politikk. På lignende vis er ikke et kamera en passiv observatør, men det påvirker – for ikke å si skaper – sin virkelighet på linje med hvordan Higgsbosonet ble skapt i prosessen av å bekrefte dets eksistens.

I Chaos Theory (2021), en film som også vises på Kunsthallen, omfavner Metahaven umuligheten av å fullt ut kunne fatte virkeligheten, samt usikkerheten dette skaper, ved å se på foreldrerollen. De to filmene vises sammen med en serie tekstilarbeider. Verkene er vevd med jacquardmaskin eller brodert på brukte jakker og plastposer, og former en collage av et digitalt rutenett med gjengivelser av former som ligner på geologiske formasjoner, grafiske symboler som roterer rundt en akse, og et mål som går i oppløsning, eller kanskje eksploderer. En serie med broderier på plastposer forestiller abstrakte utgaver av firmalogoer, eller «play»-symbolet fra YouTube. Disse verkene tar for seg nettverkskommunikasjonsteknologi, som demokratiserer påstander om sannhet og virkelighet i brukergenerert innhold, men samtidig er sårbar for propaganda.

Gjennom deres filmer, tekstilarbeider og collager gir Metahaven seg i kast med grunnleggende spørsmål angående virkelighet, kunnskap og bevissthet, på både spekulative og svært impliserte måter.

- Kurator Stefanie Hessler, tidligere direktør Kunsthall Trondheim

__

Arbeidet til det Amsterdam-baserte kunstnerkollektivet Metahaven består av filmskaping, skriving og design. Filmer av Metahaven inkluderer Chaos Theory (2021), Hometown (2018) og Information Skies (2016). Metahaven har deltatt i gruppeutstillinger på blant annet Artists Space, New York, Museum of Modern Art Warszawa, Gwangju-biennalen, Gwangju, Busan-biennalen, Busan, Sharjah-biennalen, Sharjah og M HKA, Antwerpen, og separatutstillinger ved MoMA PS1, New York, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, Izolyatsia, Kyiv, ICA London, e-flux, New York og State of Concept Athen, blant andre. Arbeidene deres er i samlinger av Sharjah Art Foundation, National Gallery of Victoria, Stedelijk Museum Amsterdam og Victoria & Albert Museum, blant andre. Nylige publikasjoner inkluderer essayet Digital Tarkovsky (2018).

__

Metahavens bestillingsverk Capture skjer i samarbeid med Kunsthall Trondheim, Arts at CERN og Screen City Biennal, støttet av KORO, Norsk Kulturråd og Nederlands Filmfonds. Arts at CERN er støttet av UNIQA Fine Art Insurance, Sveits. Capture har blitt realisert med sjenerøs støtte fra NL Film Fund, og ytterligere støtte fra La Palma Escuela de Cultura e Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Utstillingen er støttet av Fritt Ord og Kulturrådet.