Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Dan Perjovschi 
Freedom of Expression

Kunsthall Trondheim fortsetter høstsesongen med den første presentasjonen av den rumenske kunstneren Dan Perjovschi her til lands. Perjovschi har vært en betydningsfull kunstner på den internasjonale kunstscenen siden 1999 da han representerte Romania ved biennalen i Venezia. Kjent for sine politiske og humoristiske tegninger har han stilt ut ved en rekke sentrale institusjoner og gallerier, men hans verk forblir umulige som samlingsobjekt — som han selv påpeker — og vedvarende målrettet i å vise brudd og kompliserte relasjoner i dagens samfunn, enten det er i små hverdagslige forhandlinger, i kunstfeltets strukturer, eller i mer grunnleggende økonomiske og politiske forhold.

Utstillingen ved Kunsthall Trondheim låner sin tittel fra veggtegningen Freedom of Expression, som i løpet av de siste ti årene har dukket opp i forskjellige varianter i flere av Perjovschis installasjoner. Blant de mange refleksjonene rundt tingenes tilstand i samtiden samt sosiale og politiske tema som for tiden debatteres, er nødvendigheten av å belyse ytringsfriheten stadig økende. Selv som en av demokratiets hjørnesteiner og beskyttet både av grunnlover og menneskerettighetene, er friheten til å ytre seg likevel under konstant trussel, også fra de som misbruker den til å spre hat og fremmedfrykt. Lesningen av ordene “From here – To here” er i dag ikke gitt, men under debatt, og det av motsatte grunner.

Som aktiv kunstner under Ceaușescu-regimets strenge sensur har friheten til å uttrykke seg alltid vært en kjerne i Dan Perjovschis virke. Som han selv sier i et intervju i 2012:

“Før 1989 handlet det om grunnleggende overlevelse. Etter ’89 har det handlet om å hanskes med ytringsfriheten og å holde den ved like”. Med en bakgrunn i journalistikk, som redaksjonsmedlem og politisk tegner for det radikale magasinet 22, har hans praksis alltid beveget seg i en sfære som ligger utenfor det personlige. Sammen med Lia Perjovschi grunnla han Contemporary Art Archive (CAA) i 1990, en viktig arena for arrangementer og internasjonal utveksling med en omfattende samling av dokumentasjon.

Utstillingens tittel kan også leses som en kommentar til Perjovschis kunstneriske metode. Hans tegninger blir utført on site: De krever kun kunstnerens fysiske tilstedeværelse, hans refleksjoner og hans hånd. Foruten det trenger han penner. I dette ligger det en usedvanlig frihet, metodevalget gjør ham uberoende på teknisk utstyr, avanserte installasjoner eller i siste instans — en direktørs tillatelse. Dan Perjovschi har valgt å ta kunstinstitusjonen og dens rolle som offentlig rom i bruk, men hans kunstneriske metode tillater ham å fritt velge sammenheng for sin utøvelse. Som han selv sier: “Mine tegninger er temporære og derfor frie”.

Dan Perjovschi ble født i 1961. Han bor og arbeider i Bucharest og Sibiu, Romania. Hans utstillingshistorikk er betydelig og omfatter blant annet MoMA New York, Kunsthalle Basel, Tate Modern London og Portikus Frankfurt. Han har også deltatt ved store internasjonale presentasjoner som ved biennaler i Venezia, Sao Paolo, Paris, Istanbul og Moskva.