Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Frida Orupabo
"How did you feel when you come out of the wilderness"

Laughing girl (2021), 95 x 81 cm, digitalt C-print. Courtesy kunstneren og Galerie Nordenhake Stockholm.

23. september 2021 åpnet Kunsthall Trondheim Frida Orupabos hittil største soloutstilling!

Utstillingen, som består av helt nye verk, utforsker spørsmål knyttet til rase, familie og slektsrelasjoner, kjønn, seksualitet, vold og identitet. I Orupabos kunst stilles spørsmål om hva synlighet er, og nødvendigheten av å bli sett som et politisk subjekt. I utstillingen vises papirkollager, fotografier, skulpturer og videoer.

I sin researchprosess dykker Orupabo ned i historiske arkiver preget av kolonialisme. Hun går igjennom gamle bildearkiver med svarte personer, i tillegg til å lete gjennom digitale plattformer som Instagram og YouTube. Fra dette fysiske og digitale materialet lager hun kollasjer og videoer som presenteres både i utstillinger og på de samme digitale plattformene som materialet kommer fra.

Orupabos kollager åpner for en rekke ulike lesninger av historiene og livene til menneskene i bildene. Flere av verkene i utstillingen viser fragmenterte svarte, og for det meste, kvinnelige figurer. Mange av dem er ukjente på grunn av manglende informasjon i arkivene de er hentet fra. Orupabo tar bildene og videoene ut av sine opprinnelige kontekster og oppfordrer betrakteren til å se menneskene i dem med et nytt blikk. Men blikket kan være foruroligende – det blir møtt av verkenes egne blikk, som gjør enhver enhetlig eller anonymiserende kategorisering av de avbildede umulig.

Orupabos videoer er redigert til korte loops med en repetitiv rytme som leder oppmerksomheten mot måten synspunkter og holdninger blir formet over tid. På samme tid undersøker videoene hvordan disse synspunktene og holdningene forstås som uforanderlige «sannheter». Gjennom å bygge en bro mellom historiske arkiver og dagens digitale plattformer, retter Orupabo fokuset på de sosiale og politiske strukturene som bestemmer våre synspunkter og holdninger når vi ser bildene, og hvordan strukturene organiserer måten vi tenker om de på. På denne måten gir hennes arbeid oss sårt tiltrengte alternativer for andre måter å se og betrakte på.

––

Utstillingen består av nye bestillingsverk av Kunsthall Trondheim, med sjenerøs støtte fra the Museum of Contemporary Art Kiasma / The Finnish National Gallery, og Galerie Nordenhake Stockholm.

I forbindelse med utstillingen lanseres også boken Frida Orupabo – som inneholder bildemateriale fra Orupabos kunstneriske arbeid, og tekster av Lola Olufemi, Legacy Russell, og Stefanie Hessler. Boka utgis i samarbeid mellom Kunsthall Trondheim og Sternberg Press, og designet av NODE Berlin Oslo. Boken er støttet av Kulturrådet.

Utstillingen er støttet av Fritt Ord.