Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Sissel M. Bergh, Carolina Caycedo, Elin Már Øyen Vister
Kunna Guanna Concha

Naustrose fra Tresfjord. Foto: Øyvind H. Vestad. Opphavsrett: Creative Commons.

Utstillingen Kunna Guanna Concha bringer sammen verk av kunstnerne Sissel M. Bergh, Carolina Caycedo og Elin Már Øyen Vister i et kollaborativt prosjekt initiert av Øyen Vister. Utstillingen fokuserer på matriarkalsk kulturarv, og ønsker å løfte fram urfolks-, skeive og økofeministiske perspektiver som i stor grad har vært ekskludert fra den vestlige historiske kanon. Utstillingen inkluderer også verk av Janicke Schønning og David de Rozas.

Kunstnerne undersøker kolonihistorie og nykolonialisme, så vel som menneskers relasjoner og tilhørighet til land før patriarkatet og monoteistisk kristenreligion gjorde sine inntog i geografiene som i dag er kjent som Saepmie og Norge, og før Turtle Island/USA ble kolonisert av europeere. Utstillingen spør: Hva slags forhold mellom land og mennesker og hvilke kjønn og former for seksualitet var utbredt? For eksempel, flere urfolkskulturer anerkjenner flere enn kun to kjønn, og i samiske språk er det kun ett upersonlig pronomen, dïhte (sørsamisk), hvor den/hun/han brukes om alle. I utstillingen fokuserer kunstnerne på etymologien i ord som stammer fra en tid der matrilineære fruktbarhetskultuser var utbredt, for å feire mangfoldet av kjønnsforståelser som har blitt og blir undertrykt gjennom patriarkatets utbredelse og his-storie.

Utstillingstittelen Kunna Guanna Concha er en referanse til ordet på norsk dialekt, sør-samisk/Åarjelsamien og spansk. Ved å studere spesifikke ord og stedsnavn kan man få et glimt av fortiden og få innblikk i andre former for sosiale strukturer og relasjoner til land og liv. Skeiv kulturarv – andre former for samhold og fellesskap – kan avdekkes og muligens tas tilbake gjennom å se mot inskripsjonene i landet, og måten steder og land ble gitt navn og relatert til i fortiden. Kunstnerne i utstillingen inviterer oss til å lytte til og finne resonans med natur, åndelighet, motstand og glede.

Kuratorer: Stefanie Hessler med Katrine Elise Agpalza Pedersen og Kaja Grefslie Waagen

__

Utstillingen og dets offentlige program er støttet av Kulturrådet, Norske Billedkunstnere (NBK), Fritt Ord, Torstein Erbos Gavefond, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune/Trööndelagen fylhkentjïelte.

Kunna Guanna Concha og dets offentlige program er Kunsthall Trondheims bidrag til Skeivt kulturår 2022.

Skeivt Kulturår markeres i 2022 fordi det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Straffelovens paragraf 213 ble opphevet. For å markere dette går Skeivt arkiv sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket om en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie over hele Norge.