Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Marjetica Potrč
On Coexistence

Marjetica Potrč: The Sami, Along with Their Ashaninka Friends, Contemplate Coexistence with the Earth (2016), © kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm.

I den aller første utgaven av den nettbaserte journalen e-flux (2008) skrev Marjetica Potrč en artikkel om sine opplevelser hos Croa-samfunnet i Acre-regionen i 2006. Croa-befolkningen består av omtrent fire hundre familier som bor spredt utover 800 kvadratkilometer av regnskogen i Amazonas – et samfunn tuftet på «selvorganisering, bærekraftig vekst og lokal kunnskap». Potrč argumenterer for at den tilnærming til omverden som disse samfunn representer, kan bidra med relevante innspill i samtiden, også i helt andre kontekster.

Utstillingen On Coexistence er basert på Marjetica Potrčs forskning og prosjekter i Acre og mange andre steder i verden. Fokuset ligger alltid på samfunn, bærekraft og å utvikle ny kunnskap fra et tradisjonelt perspektiv. Som kunstner og arkitekt har hun ofte tatt del i samarbeidsprosjekter. Infrastrukturer for energi og vann har ofte vært kjernen i hennes arbeid, eksempelvis i det kjente Caracas Case-prosjektet Dry Toilet (2003): et miljøvennlig toalett uten vann i La Vega barrio i Venezuela. I 2015 ga kunstprosjektet Of Soil and Water: King’s Cross Pond Club (i samarbeid med Ooze) londonere muligheten til å svømme i en stor dam som var fri for kjemikalier, da den ble holdt ren av planter. Hun forklarer at målet med disse prosjektene er å understreke «hvor viktig jord og vann er – to naturressurser som vi er avhengige av for å leve, men ofte tar for gitt […] mens vi samtidig gir publikum en førstehåndsopplevelse av menneskehetens forhold til og ansvar for naturen.»

I dag har det gått ni år siden Marjetica Potrčs artikkel ble publisert i e-flux, og stadig flere interesserer seg nå for tematikken hun tok opp den gangen. Klimaendringer er blitt hverdagskost, og diskusjoner om «menneskehetens forhold til og ansvar for naturen» er i oppsving. Det virker som vi må finne måter å identifisere oss med det som gir oss livsgrunnlag på denne planeten på, og å se mennesket i en bredere sammenheng – ikke bare som eneveldige, men som en liten bestanddel som er flettet inn i og avhengig av en kompleks vev. Det klare skillet mellom mennesket, dyrene og naturen kan være i ferd med å viskes ut. Marjetica Potrčs kunstnerskap åpner for mange ulike innfallsvinkler til denne debatten. I On Coexistence ligger fokuset på urbefolkningers kunnskap. For urfolk er ikke det å leve i pakt med naturen noe nytt – det er selve grunnlaget for deres kultur. De store veggtegningene kan leses som historier, tankekart eller visuelle konklusjoner fra Marjetica Potrčs omfattende research.


Et internasjonalt seminar, ­­Indigenous knowledge – the practice of sustainable existence, avholdes 5. – 6. mai. Seminaret samler forskere, kunstnere og forfattere: Bobby C. Billie, Frank Ekeberg, Douglas Nakashima, Gene Ray, Marie Roué, Judith D Schwartz, Douglas Sheil, Ànde Somby og Marjetica Potrč. Mer informasjon kommer.

I år feirer hundreårsjubileumet Tråante at samer fra hele Sápmi, samlet seg for første gang i Trondheim i 1917. Feiringen vil prege aktiviteter ved Kunsthall Trondheim året gjennom.

I forbindelse med utstillingen vil arkitekt Trygve Ohren sammen med arkitekturstudenter fra NTNU – Sondre Lerstøl Hebnes, Tuva Marie Jørundsdatter Verpe, Anja Lian, Marie Langsholt Holmqvist, Vilde Forbregd, Kristina Stendal Karlsen, Stine Waagø og Emilie Johanne Berge – skape et sosialt samlingsrom i gallerilokalet, med utgangspunkt i Potrčs idé om at arkitektur er som en vev. Ohren er en av arkitektene som står bak et alternativt selvbyggeinitiativ i Trondheim som fokuserer på miljøvennlighet, resirkulering og bærekraftighet.

Marjetica Potrč (f. 1953 i Ljubljana, Slovenia) bor og har sitt virke som kunstner og arkitekt i Berlin. Hennes arbeider har vært utstilt flere steder i Europa og Amerika, blant annet ved større utstillinger som Venezia-biennalen (1993, 2003, 2009), São Paulo-biennalen (1996, 2006) og på kjente kunstinstitusjoner som Guggenheim-museet i New York (2001), List Visual Arts Center ved Massachusetts Institute of Technology (2004), De Appel-senteret for samtidskunst i Amsterdam (2004), Portikus-galleriet i Frankfurt am Main (2006) m. fl. Potrč er professor i sosial design ved Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Hun har tidligere vært foreleser ved Städelschule kunstakademi i Frankfurt am Main samt Massachusetts Institute of Technology (m. fl.).

Takk til Galerie Nordenhake, Stockholm.