Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Meshes of the Afternoon

Maya Deren: Stillbilde fra Meshes of the Afternoon (1943)

Deltagende kunstnere: Meriç Algün Ringborg, Maya Deren, Marianne Heske, Alevtina Kakhidsze, Lada Nakonechna, Karianne Stensland

Kunsthall Trondheim deltar som sekundærarena i Kyiv-biennalen 2015: The School of Kyiv, og høstprogrammet tilegnes en av Kyiv-biennalens «skoler»: Landskapsskolen.

Prosjektets tittel har fått navnet sitt etter den innflytelsesrike filmen Meshes of the Afternoon (1943) av den ukrainsk-amerikanske filmskaperen Maya Deren. I Derens surrealistiske og feministiske filmer, som vises som del av utstillingen, er det indre jeget og den ytre virkeligheten begreper som flyter sammen — den kvinnelige fortelleren gjenspeiler verdenen rundt seg samtidig som den ytre verdenen speiler seg i hennes indre virkelighet. Til slutt knuses dette speilbildet, og skårene forsvinner ned i havdypet. I filmen At Land (1944) blir forholdet mellom kvinnelig identitet og naturen enda sterkere, når det åpne kystlandskapet — som i filmen er sterkt knyttet til kvinnekroppen — settes opp mot et begrenset, snakkesalig og hovedsakelig mannsdominert samfunn. Deren peker på at identitet har sammenheng med, og blir til i, et toveis forhold til en kontekst som ikke kun består av politiske, økonomiske, eller historiske omstendigheter. Kontekst er også kropp og landskap.

Det er ingenting ved landskap som er selvsagt eller uskyldig. Landskap påvirkes av samfunnet i større eller mindre grad, samtidig som landskapet påvirker oss. Det spiller en viktig rolle i dannelsen av personlig og nasjonal identitet. Derfor er landskapsbildet ladet med verdier, historie, håp og drømmer, noe som kan utnyttes i ulike ideologiske sammenhenger. Det kan eksempelvis være et bilde av tradisjon og stabilitet, eller av frihet og nye muligheter.

Meshes of the Afternoon tar for seg ulike aspekter av landskapsbegrepet. Prosjektet vil foregå utover høsten, med kunstner-presentasjoner, kveldsprogrammer og filmfremvisninger samt en workshop for studenter ved Kunstakademiet i Trondheim. Et forskningsprosjekt om landskap, kunst og nasjonalisme ved NTNU vil settes i gang i forbindelse med prosjektet.

Den ukrainske kunstneren Lada Nakonechna stiller ut en veggtegning, Three points of view on common field and three possibilities to own it (først utstilt i 2009), der tre horisonter på ulike nivåer viser til en sammenheng mellom et personlig synspunkt og eierskap av landskapet — et område med idéer, samfunn og fremtid.

Tyrkisk-svenske Meriç Algün Ringborg deler fornavn med elven som utgjør landegrensen mellom Tyrkia og Hellas. Elvens tre ulike navn — ett for hvert land som omgir den — plasserer landskapet i en samfunnsmessig og politisk ramme. Ringborgs verk Untitled (Evros, Maritsa, Meriç) (2013) viser til landskapet som konfliktområde, da denne elven også er en hovedferdselsåre for migranter.

Landskapet har også stått sentralt i arbeidene til den norske kunstneren Marianne Heske. Landscape 1,2,3 (1979) er et av hennes tidligste videoarbeider tilknyttet landskap, kropp og slektshistorie. Man kan se et lignende utgangspunkt i kunsten til Karianne Stensland, som har blitt invitert til å omarbeide en film fra 2014 der hun ror en båt på fjorden i Lofoten, der hun ble født. Arbeidet blir som et slags åpent forskningsprosjekt på hennes egen metode og tematikk.

Den ukrainske kunstneren Alevtina Kakhidze vil også skape nye verk i løpet av et kunstneropphold i Trondheim. Det skal bygge på en serie tegninger av viktige hendelser som har funnet sted i hennes egne omgivelser i løpet av de siste årene, med sivile opprør og krig i Ukraina. Disse hendelsene tegner hun nå på nytt, for å plante dem i en metaforisk hage — en annen type personlig landskap.

Kuratert av Helena Holmberg. Med støtte fra OCA. The School of Kyiv – Kyiv-biennalen 2015 kurateres av Hedwig Saxenhuber og Georg Schöllhammer, og arrangeres i samarbeid med Visual Culture Research Center i Kyiv. http://theschoolofkyiv.org
The School of Landscape logo. Design: Till Gathmann.