Kunsthall Trondheim
Tidligere utstilling

Silje Figenschou Thoresen
Present Stability

Silje Figenschou Thoresen bruker objekter hun har funnet i installasjoner som bygges på stedet — emner av forskjellige tresorter, papir, plastikk. Noen objekter er nær sin opprinnelse, som en gren av furu eller bjørk, men oftere ser de ut til å komme fra en menneskelig bolig, en bakgård eller et vedskjul. Kuttmerker, spor etter en sag, bruk, viser til tidligere prosesser; emnenes historie sees som spor etter menneskelig aktivitet. Hver bit har sin historie og distinkte karakter, som i de temporære konstellasjonene danner presise kunstneriske uttrykk.

Materialet hun foretrekker har udefinerte funksjoner — pinner og kapp som tas vare på med tanke på mulig fremtidig nytte, små og ubetydelige objekter uten verdi, men som i en bestemt situasjon viser seg å være akkurat den tingen en trenger for å fylle en sprekk, eller gi noe støtte. Fordi man ikke kjenner framtidige behov, er det uklokt å foreta endringer. Å sage en pinne i to kan gjøre at den neste gang viser seg å være for kort. Fleksibilitet og midlertidighet åpner for en større variasjon for fremtidig bruk, så om to deler må spleises, foretrekkes bruken av tau som senere kan fjernes.

Silje Figenschou Thoresen har bakgrunn fra den samiske kulturen. Hennes arbeider er basert i kulturens pragmatiske tilnærming til material og design. En ikke-hierarkisk holdning til materialer og en streben etter fleksibilitet stiller spørsmål ved etablerte sannheter om design, og former en ideologi basert på gjenbruk og langsiktige perspektiver på behovene og mulighetene i hverdagslivet. I samtidens samfunn danner dette også en politisk kommentar til vårt stadig økende forbruk.

Fra det samiske perspektivet henter Thoresen også en sensitivitet for materialet og en evne til å se det partikulære objektet fra et uventet perspektiv. I kunsten hennes overfører hun en hovedsakelig praktisk forståelse til estetikken og behandler andre aspekter — retning, farge, tekstur — med den samme form av følsomhet. Man kan forestille seg at målsetningen om balanse, som er gjennomgående i verkene, også har hatt en praktisk begrunnelse — man kan tenke på hengende lagringsplass i det nomadiske livet eller den tradisjonelle hengende vuggen — og i en bredere forstand — i forhold til miljøet. I hennes installasjoner er det rette og det krokete, de forskjellige materialene og fargene, det sterke og det skjøre, det historiske og livet i samtiden, akkurat nå i balanse – som uroer hengende fra taket eller hvilende på gulvet som grupperte objekter, midlertidig til støtte for hverandre.

Silje Figenschou Thoresen ble født 1978 i Kirkenes, Finnmark. Hun bor i Kirkenes og Stockholm.