Tidligere utstilling

Marjetica Potrč 

On Coexistence

6. april – 21. mai, 2017

I den aller første utgaven av den nettbaserte journalen e-flux (2008) skrev Marjetica Potrč en artikkel om sine opplevelser hos Croa-samfunnet i Acre-regionen i 2006. Croa-befolkningen består av omtrent fire hundre familier som bor spredt utover 800 kvadratkilometer av regnskogen i Amazonas – et samfunn tuftet på «selvorganisering, bærekraftig vekst og lokal kunnskap». Potrč argumenterer for at den tilnærming til omverden som disse samfunn representer, kan bidra med relevante innspill i samtiden, også i helt andre kontekster.

Utstillingen On Coexistence er basert på Marjetica Potrčs forskning og prosjekter i Acre og mange andre steder i verden. Fokuset ligger alltid på samfunn, bærekraft og å utvikle ny kunnskap fra et tradisjonelt perspektiv. Som kunstner og arkitekt har hun ofte tatt del i samarbeidsprosjekter. Infrastrukturer for energi og vann har ofte vært kjernen i hennes arbeid, eksempelvis i det kjente Caracas Case-prosjektet Dry Toilet (2003): et miljøvennlig toalett uten vann i La Vega barrio i Venezuela. I 2015 ga kunstprosjektet Of Soil and Water: King’s Cross Pond Club (i samarbeid med Ooze) londonere muligheten til å svømme i en stor dam som var fri for kjemikalier, da den ble holdt ren av planter. Hun forklarer at målet med disse prosjektene er å understreke «hvor viktig jord og vann er – to naturressurser som vi er avhengige av for å leve, men ofte tar for gitt […] mens vi samtidig gir publikum en førstehåndsopplevelse av menneskehetens forhold til og ansvar for naturen.»

I dag har det gått ni år siden Marjetica Potrčs artikkel ble publisert i e-flux, og stadig flere interesserer seg nå for tematikken hun tok opp den gangen. Klimaendringer er blitt hverdagskost, og diskusjoner om «menneskehetens forhold til og ansvar for naturen» er i oppsving. Det virker som vi må finne måter å identifisere oss med det som gir oss livsgrunnlag på denne planeten på, og å se mennesket i en bredere sammenheng – ikke bare som eneveldige, men som en liten bestanddel som er flettet inn i og avhengig av en kompleks vev. Det klare skillet mellom mennesket, dyrene og naturen kan være i ferd med å viskes ut. Marjetica Potrčs kunstnerskap åpner for mange ulike innfallsvinkler til denne debatten. I On Coexistence ligger fokuset på urbefolkningers kunnskap. For urfolk er ikke det å leve i pakt med naturen noe nytt – det er selve grunnlaget for deres kultur. De store veggtegningene kan leses som historier, tankekart eller visuelle konklusjoner fra Marjetica Potrčs omfattende research.


Et internasjonalt seminar, ­­Indigenous knowledge – the practice of sustainable existence, avholdes 5. – 6. mai. Seminaret samler forskere, kunstnere og forfattere: Bobby C. Billie, Frank Ekeberg, Douglas Nakashima, Gene Ray, Marie Roué, Judith D Schwartz, Douglas Sheil, Ànde Somby og Marjetica Potrč. Mer informasjon kommer.

I år feirer hundreårsjubileumet Tråante at samer fra hele Sápmi, samlet seg for første gang i Trondheim i 1917. Feiringen vil prege aktiviteter ved Kunsthall Trondheim året gjennom.

I forbindelse med utstillingen vil arkitekt Trygve Ohren sammen med arkitekturstudenter fra NTNU – Sondre Lerstøl Hebnes, Tuva Marie Jørundsdatter Verpe, Anja Lian, Marie Langsholt Holmqvist, Vilde Forbregd, Kristina Stendal Karlsen, Stine Waagø og Emilie Johanne Berge – skape et sosialt samlingsrom i gallerilokalet, med utgangspunkt i Potrčs idé om at arkitektur er som en vev. Ohren er en av arkitektene som står bak et alternativt selvbyggeinitiativ i Trondheim som fokuserer på miljøvennlighet, resirkulering og bærekraftighet.

Marjetica Potrč (f. 1953 i Ljubljana, Slovenia) bor og har sitt virke som kunstner og arkitekt i Berlin. Hennes arbeider har vært utstilt flere steder i Europa og Amerika, blant annet ved større utstillinger som Venezia-biennalen (1993, 2003, 2009), São Paulo-biennalen (1996, 2006) og på kjente kunstinstitusjoner som Guggenheim-museet i New York (2001), List Visual Arts Center ved Massachusetts Institute of Technology (2004), De Appel-senteret for samtidskunst i Amsterdam (2004), Portikus-galleriet i Frankfurt am Main (2006) m. fl. Potrč er professor i sosial design ved Hochschule für bildende Künste i Hamburg. Hun har tidligere vært foreleser ved Städelschule kunstakademi i Frankfurt am Main samt Massachusetts Institute of Technology (m. fl.).

Takk til Galerie Nordenhake, Stockholm.

Installasjonsbilder

Marjetica Potrč, The Ashaninkas, Along with Their Friends in Tirana and New Babylon, Contemplate the Power of Pattern (2009). Akrylmaling på vegg, veggtegning fra original-tegning med samme tittel. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, The Ashaninkas, Along with Their Friends in Tirana and New Babylon, Contemplate the Power of Pattern, detalj (2009). Akrylmaling på vegg, veggtegning fra original-tegning med samme tittel. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm. Foto: Kunsthall Trondheim.

Marjetica Potrč, Nomads Inhabit Islands, Settlers Build Walls (2016). Blekk på papir, 76 x 56 cm. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm. Foto: Kunsthall Trondheim/ Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, On Coexistence, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, On Coexistence, 2017. Sosialt samlingsrom med utgangspunkt i kunstnerens idé om at arkitektur er som en vev. Lagd av arkitekt Trygve Ohren sammen med arkitekturstudenter fra NTNU – Sondre Lerstøl Hebnes, Tuva Marie Jørundsdatter Verpe, Anja Lian, Marie Langsholt Holmqvist, Vilde Forbregd, Kristina Stendal Karlsen, Stine Waagø og Emilie Johanne Berge. Foto: Kunsthall Trondheim/Amalia Fonfara.

Marjetica Potrč, On Coexistence, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, On Coexistence, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, Power Tools for Rural Explorers (2016). Bruksobjekter på hylle, variable dimensjoner. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, On Coexistence, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, The New Great Republic of Venice (2010). Blekk på papir, 56 x 76 cm, innrammet 63 x 83 cm. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og Galerie Nordenhake, Berlin/Stockholm. Foto: Kunsthall Trondheim/Aage A. Mikalsen.

Marjetica Potrč, On Coexistence, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Kunsthall Trondheim/Amalia Fonfara.