Tidligere utstilling

Nástio Mosquito 
3 Continents 
og I am Naked

2. mars – 19. mars, 2017

I videoverket 3 Continents (2010) holder Nástio Mosquito en tale der han bedyrer at han har kjøpt Europa, USA og Afrika. Han forklarer at han kjøpte Europas stolthet av et Europa som ikke lenger tilhører europeere. Han snakker også om Europas uvitenhet om samtidige konsekvenser, og avslutter med en kommentar om at denne gangen har ikke Bill Gates hatt noe med oppkjøpet å gjøre.

En av de fremste drivkreftene i Nástio Mosquitos arbeid, er karakterene han skaper – hvordan han kommuniserer de ulike synspunktene deres gjennom videoverk, offentlige taler og performancekunst.

I videoverket I am Naked (2005) henvender karakteren seg til kamera med en desperat tirade, som en gal predikant, i en setting som kan minne om en kjeller. «Hvem her er», roper han direkte til publikum. Han oppretter et maktforhold mellom seg selv og seeren. Han nekter å vike unna seerens blikk, og nekter seeren retten til å dømme ham.

I 3 Continents, når den svarte mannen så freidig hevder å ha kjøpt Europa og USA, er det ikke først og fremst eiendom han er interessert i, men ideologien som europeisk og amerikansk identitet bygger på – verdenssynet som de forstår seg selv og dømmer sin omverden ut ifra. Slik understreker verket at retten til å definere sin egen identitet er noe som kan kjøpes, og således noe individet kan miste herredømme over.

Mange av Mosquitos arbeider tar utgangspunkt i et ikke-vestlig perspektiv. Han tar ofte for seg det sær-afrikanske og Afrikas påtvungne identitet som et kontinent med mye fattigdom og illegale emigranter. I 3 Continents sier han avslutningsvis at han har kjøpt Afrika, men når han prøver å finne ut hva av Afrika han har kjøpt, kaster han hendene oppgitt i været: «Til helvete med Afrika», sier han, som om det ikke er noe igjen av kontinentet som er verd å kjøpe eller som ikke allerede har blitt kjøpt.


Nástio Mosquito ble født i Angola i 1981. Han har spilt inn flere studioalbum under navnet Gatuno Eimigrante & Pai De Família. Han åpnet nylig en separatutstilling på MOMA i New York, og har tidligere stilt ut verker på Venezia-biennalen (2015), Fondazione Prada i Milano, ICA London samt Moskva-biennalen for samtidskunst.

Filminstallasjonen vises i forbindelse med Amnesty Internationals Menneskerettighetsuka, og det internasjonale prosjektet Question of Will.

Installasjonsbilder

Nástio Mosquito, 3 Continentsinstallasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Aage A. Mikalsen / Kunsthall Trondheim.

Nástio Mosquito, I am Naked, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Aage A. Mikalsen / Kunsthall Trondheim.

Nástio Mosquito, I am Naked, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim, 2017. Foto: Aage A. Mikalsen / Kunsthall Trondheim.