Kunsthall Trondheim
Tidligere arrangement
Utstillingsåpning

Et Nytt Vi

Rachel Mayeri: Stillbilde fra Primate Cinema: Apes as Family, 2012, 22 minutter. Skuespiller: Denise Pearlman. Tokanals installasjon. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Et Nytt Vi
14.09 – 21.12 2017
Amanda Ackerman & Dan Richert, Honey Biba Beckerlee, Ursula Biemann, Karin Bolender, FRAUD (Fran Gallardo & Audrey Samson), Kathy High, Oskar Jakobsen, Arendse Krabbe, Rosemary Lee, Rachel Mayeri, angela rawlings og Asbjørn Skou

Spesielle presentasjoner: Krista Caballero & Frank Ekeberg, Johannes Heldén

Kunsthall Trondheim har gleden av å invitere til utstillingsåpning og til samtale med kunstnerne.

Hva slags fellesskap er på spill i denne såkalte antropocene tidsalder? Hvordan endrer og omdefinerer de muterende økologiene det mer-enn-menneskelige kollektiv; hvilke verdener forsvinner, og hvilke oppstår når ulike arter møtes på dørterskelen til global masseutryddelse? Hvordan bebor vi disse fordervede landskapene, en ødelagt verden? Hvem er dette «vi»; hvilke historier og levende materialiteter omgis det av? Hvordan kan vi finne bærekraftige metoder for kunnskapsproduksjon, som egner seg til å, ikke objektivere «de andre», men til å fremmane en ektefølt omsorg for hverandre på en sti mellom livet og døden som aldri er uskyldsren? Hvordan tar vi, som mennesker, ansvar for å skrive flerartede historier utover kun vår egen uten å skrive dem i vårt bilde?

Et Nytt Vi er medkuratert av Laboratory for Aesthetics and Ecology (Dea Antonsen and Ida Bencke, Danmark).

Mens utstillingen i hovedrommet vil pågå gjennom høstsemesteret, vil det innerste rommet bli dedikert til to forskjellige presentasjoner, to ‘kapitler’ som vil operere innenfor et annet tidsformat. Under det første kapittelet vil det være en installasjon av Krista Caballero (USA) og Frank Ekeberg (Norge). Fra og med 2. november vil Johannes Heldén (Sverige) innta rommet.

Med takk til Statens Kunstfond i Danmark, Nordisk Kulturkontakt og Norsk Kulturråd og Canon.